Sökning: "Parkinson’s disease"

Visar resultat 16 - 20 av 73 uppsatser innehållade orden Parkinson’s disease.

 1. 16. Personer med Parkinsons sjukdom och deras skattning av sin hälsorelaterade livskvalitet : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Frida Persson; Sara Vensjö; [2017]
  Nyckelord :Health Related Quality of Life; PDQ-39; Quantitative; Symptoms; Treatment; Behandling; Hälsorelaterad livskvalitet; Kvantitativ; PDQ-39; Symtom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Parkinsons sjukdom [eng. Parkinson´s Disease - PD] är en neurologisk och progressiv sjukdom, med motoriska och icke motoriska symtom. Forskning visar att personer med PD ofta är oroliga för hur sjukdomen kommer att påverka deras hälsorelaterade livskvalitet [eng. LÄS MER

 2. 17. Unfolding the role of Ire1 and DNAJB1 in Parkinson’s disease

  Master-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i molekylärbiologi

  Författare :Emma Källstig; [2017]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Parkinson’s disease (PD) is a movement disorder of the brain which is hallmarked by the presence of large protein-rich cytoplasmic aggregates, called Lewy bodies (LBs), in the neurons. The protein α-synuclein (α-syn) is abundant in these aggregates, and can itself form aggregates. LÄS MER

 3. 18. Livskvalité vid Parkinsons sjukdom : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Emelie Gustavsson; David Löfström; [2017]
  Nyckelord :Parkinson’s disease; Quality of life; Motor and non-motor symptoms; Patient perspective; Daily life.; Parkinsons sjukdom; Livskvalitet; Motoriska och icke motoriska symtom; Patientperspektiv; Dagligt liv.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Parkinsons sjukdom är en kronisk progredierande neurodegenerativ sjukdom och är den näst största i dess slag. Sjukdomen kan ge uttryck i både motoriska och icke-motoriska symtom. Genom sjukdomsförloppet genomgår personen olika faser som medför förlust av både mentala och kroppsliga funktioner. LÄS MER

 4. 19. Effect of 6OHDA-induced dopaminergic neuron loss on level of astakine 1 cytokine in crayfish brain and blood cells

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Daoyi Li; [2017]
  Nyckelord :astakine 1; crayfish; dopaminergic neuron; Parkinson disease; 6OHDA;

  Sammanfattning : Prokineticin 2 has been recently discovered to be up regulated in the mice having the Parkinson's disease. The homologue protein of prokineticin 2 in the crayfish, named astatine 1, has been reported to be highly expressed in crayfish blood cells and have very similar functions with the prokineticin 2. LÄS MER

 5. 20. Assessment of Parkinson gait through digital signal processing and machine learning

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Mikrodataanalys

  Författare :Robert Barcik; [2017]
  Nyckelord :Parkinson’s Disease; Technology Based Measures; Signal Processing;

  Sammanfattning : It would be of both patients’ as well as clinicians’ interest, if diagnosis of Parkinson’s disease (PD) as well as following check-up methods were perfectly sensitive, accurate, reproducible and feasible of objectively classifying motor symptoms of PD. This is an arduous task due to the possible subjectivity of clinical evaluations. LÄS MER