Sökning: "Parkinson’s disease"

Visar resultat 21 - 25 av 73 uppsatser innehållade orden Parkinson’s disease.

 1. 21. Simulating Direct Conversion of Adult Fibroblasts to Neurons

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för astronomi och teoretisk fysik

  Författare :Joakim Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Computational; Biology; Direct; Conversion; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Regenerative medicine offers a great prospect for curing diseases. Scientists are using direct conversion to reprogram fibroblasts, a kind of skin cell, into neurons in an attempt to cure Parkinson's disease. LÄS MER

 2. 22. PPID : diagnostik och behandling med pergolid

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Agnes Hammarlund; [2017]
  Nyckelord :pituitary pars intermedia dysfunction; diagnostik; pergolid; kinetik; häst;

  Sammanfattning : Pituitary pars intermedia dysfunction (PPID) är en relativt vanlig sjukdom bland äldre hästar och orsakar en rad mer eller mindre allvarliga symptom. De vanligaste symptomen är karakteristiska pälsförändringar som innebär att hårremmen är tät, lång, ofta lockig och har ett onormalt pälsfällningsmönster. LÄS MER

 3. 23. Machine learning for symptoms quantification of Parkinson's disease patients

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för signaler och system

  Författare :Cecilia Hernqvist; Matilda Rosander; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 24. Faktorer som påverkar livskvaliteten hos personer med Parkinsons sjukdom : - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Petra Ludvigsson; Lotta Andersson; [2017]
  Nyckelord :Parkinsons sjukdom; livskvalitet; vardag;

  Sammanfattning : Introduktion: Parkinsons sjukdom är en kronisk nervcellsdegenererande sjukdom som progredierar över åren. Den som drabbas kommer att få leva med sjukdomen och dess symtom livet ut, något som kan påverka livskvaliteten. LÄS MER

 5. 25. Individualized mathematical modeling of neural activation in electric field

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

  Författare :Helena Andersson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Deep Brain Stimulation (DBS) is a treatment of movement disorders such as Parkinson's disease and essential tremor. Today it has been used in more than 80.000 patients. Electrical stimulation is administered by an implanted pulse generator through an electrode surgically placed in a target brain area specific to the treated disease. LÄS MER