Avancerad sökning

Visar resultat 21 - 25 av 73 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 21. Effect of 6OHDA-induced dopaminergic neuron loss on level of astakine 1 cytokine in crayfish brain and blood cells

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Daoyi Li; [2017]
  Nyckelord :astakine 1; crayfish; dopaminergic neuron; Parkinson disease; 6OHDA;

  Sammanfattning : Prokineticin 2 has been recently discovered to be up regulated in the mice having the Parkinson's disease. The homologue protein of prokineticin 2 in the crayfish, named astatine 1, has been reported to be highly expressed in crayfish blood cells and have very similar functions with the prokineticin 2. LÄS MER

 2. 22. Assessment of Parkinson gait through digital signal processing and machine learning

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Mikrodataanalys

  Författare :Robert Barcik; [2017]
  Nyckelord :Parkinson’s Disease; Technology Based Measures; Signal Processing;

  Sammanfattning : It would be of both patients’ as well as clinicians’ interest, if diagnosis of Parkinson’s disease (PD) as well as following check-up methods were perfectly sensitive, accurate, reproducible and feasible of objectively classifying motor symptoms of PD. This is an arduous task due to the possible subjectivity of clinical evaluations. LÄS MER

 3. 23. Simulating Direct Conversion of Adult Fibroblasts to Neurons

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för astronomi och teoretisk fysik

  Författare :Joakim Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Computational; Biology; Direct; Conversion; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Regenerative medicine offers a great prospect for curing diseases. Scientists are using direct conversion to reprogram fibroblasts, a kind of skin cell, into neurons in an attempt to cure Parkinson's disease. LÄS MER

 4. 24. A calorimetric study of α-synuclein fibril formation & peptide induced vesicle leakage

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Kemiska institutionen

  Författare :Emil Axell; [2017]
  Nyckelord :Differential Scanning Calorimetry; ITC; Isothermal Titration Calorimetry; Parkinson; α-synuclein; Alpha synuclein; DSC; Melittin; Vesicles; biochemistry; biokemi; Chemistry;

  Sammanfattning : The small protein α-synuclein is strongly associated with Parkinson’s disease. This protein is found in inclusion bodies, named lewy bodies inside neurons of people suffering from the disease. α-synuclein is very abundant in the human brain, and its normal function is still elusive and unclear. LÄS MER

 5. 25. PPID : diagnostik och behandling med pergolid

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Agnes Hammarlund; [2017]
  Nyckelord :pituitary pars intermedia dysfunction; diagnostik; pergolid; kinetik; häst;

  Sammanfattning : Pituitary pars intermedia dysfunction (PPID) är en relativt vanlig sjukdom bland äldre hästar och orsakar en rad mer eller mindre allvarliga symptom. De vanligaste symptomen är karakteristiska pälsförändringar som innebär att hårremmen är tät, lång, ofta lockig och har ett onormalt pälsfällningsmönster. LÄS MER