Sökning: "Parkinson’s disease"

Visar resultat 6 - 10 av 73 uppsatser innehållade orden Parkinson’s disease.

 1. 6. Upplevelsen av det dagliga livet med Parkinsons sjukdom : Att leva med en oförutsägbar kropp

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Alexandra Botsjö; Olivia Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :Everyday life; Experience; Motor symptoms; Parkinson’s disease; Det dagliga livet; Motoriska symtom; Parkinsons sjukdom; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: 20 000 personer i Sverige lever med Parkinsons sjukdom. Parkinsons sjukdom är en kronisk, neurologisk sjukdom som karaktäriseras av motoriska och icke-motoriska symtom. De motoriska symtomen försvårar utförandet av aktiviteter i det dagliga livet. LÄS MER

 2. 7. Rytm som sensomotoriskt stöd vid gångproblem orsakat av neurologisk sjukdom : Hur typen av auditiv stimulus påverkar steglängd och stegfrekvens

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Maria Svahn; Josefine Hölling; [2019]
  Nyckelord :Gång; rytm; Parkinson; steglängd; stegfrekvens; sensomotorik; auditiv stimulus;

  Sammanfattning : Rytmterapi har visat sig vara ett effektivt komplement till andra behandlingsmetoder vid neurologiska sjukdomar som exempelvis Parkinson eller stroke. Flertalet studier visar förbättringar framförallt i patientens förmåga att bibehålla en stadig gångstil med normal steglängd. LÄS MER

 3. 8. Ser du mig? : En litteraturstudie om upplevelsen av att leva med Parkinsons sjukdom utifrån teorin Preserving Self

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Kim Alsén; Marijana Lagundzija; [2019]
  Nyckelord :Experience; Lifeworld; Parkinson Disease; Livsvärld; Parkinsons sjukdom; Upplevelse;

  Sammanfattning : Parkinsons sjukdom är den näst vanligaste neurodegenerativa sjukdomen hos den äldre befolkningen. Sjukdomen påverkar den kroppsliga funktionen negativt på olika sätt och sjukdomens medicinering är betydelsefull för att kunna hantera de olika symtom som uppkommer. LÄS MER

 4. 9. Dansens påverkan på den psykiska hälsan hos individer med Parkinsons sjukdom

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Therese Gyrling; Magnus Ljunggren; [2018]
  Nyckelord :Dance; mental health; Parkinson’s disease; qualitative study; Dans; kvalitativ studie; Parkinsons sjukdom; psykisk hälsa;

  Sammanfattning : I Sverige beräknas ca 18000-20000 individerha Parkinsons sjukdom (PS) och de flesta som drabbas är över 65 år. PS associeras med motoriska och icke-motoriska symtom som alla påverkar livskvaliteten hos de drabbade. LÄS MER

 5. 10. Identifying Cell Reprogramming Roadblocks by Modelling Induced Pluripotency with Boolean Networks and Dynamical Systems

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för astronomi och teoretisk fysik; Lunds universitet/Beräkningsbiologi och biologisk fysik

  Författare :Johannes Isaksson; [2018]
  Nyckelord :Stem cells; pluripotency; pluripotent; reprogramming; iPS; induced pluripotency; Boolean; dynamical systems; network.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : The generation of induced pluripotent stem (iPS) cells from differentiated cells is a process of great scientific interest due to the medical potential of such cells. This process (called 'reprogramming' of cells) is however notoriously inefficient and still not very well understood. LÄS MER