Sökning: "Parkinson s disease"

Visar resultat 1 - 5 av 111 uppsatser innehållade orden Parkinson s disease.

 1. 1. Parkinsons Sjukdom ur ett biopsykosocialt perspektiv : Sambandet mellan fysisk aktivitetsnivå, depressiva symtom och funktionshinder. En tvärsnittsstudie.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Lucas Strand; Vincent Lindström; [2022]
  Nyckelord :Parkinson s disease; physical activity level; depression; health and function; IPAQ-sf; MADRS-s; WHODAS 2.0; Parkinsons sjukdom; fysisk aktivitetsnivå; depression; funktionshinder; IPAQ-sf; MADRS-s; WHODAS 2.0;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka sambandet mellan fysisk aktivitetsnivå, depressiva symtom och funktionshinder hos personer med Parkinsons sjukdom. Därtill kartlägga fysisk aktivitetsnivå, depressiva symtom samt funktionshinder bland personer med Parkinsons. LÄS MER

 2. 2. Competition between Phase Separation and Micellization in a Coarse-Grained Protein Model with Two Components

  Master-uppsats, Lunds universitet/Beräkningsbiologi och biologisk fysik

  Författare :Fangxuan Lyu; [2022]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Intrinsically disordered proteins (IDPs) are widely believed to play a key role in the for- mation of intracellular biomolecular condensates through liquid-liquid phase separation (LLPS). Furthermore, it has been shown in vitro that several IDPs are able to phase sepa- rate on their own. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans hälsofrämjande omvårdnadsåtgärdergentemot anhöriga till personer med Parkinsons sjukdom : En litterturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Klara Karlsson; Elinor Johansson; [2022]
  Nyckelord :Health; nursing measures; nurse; Parkinson s disease; relatives; Anhöriga; hälsa; omvårdnadsåtgärder; Parkinsons sjukdom; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anhöriga har ofta en central roll när personer med Parkinson vårdas i hemmet. När anhöriga blir informella vårdgivare kan de uppleva en börda som kallas caregiver burden, vilket kan visa sig i form av ångest eller depression. LÄS MER

 4. 4. Characterization of a Novel Tubular Carbon Fibre Based Electrode for Dopamine Detection with Fast Scan Cyclic Voltammetry

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Sofia Hansson; [2022]
  Nyckelord :FSCV; Carbon Fibre Microelectrodes; Electrode development; Dopamine; Parkinson’s disease; In-vitro; FSCV; Kolfibermikroelektroder; Elektrodutveckling; Dopamin; Parkinsons sjukdom; In-vitro;

  Sammanfattning : Fast Scan Cyclic Voltammetry (FSCV) is an electrochemical technique, based on ramping a voltage through a microelectrode and measuring the resulting redox current to obtain information about an electroactive molecule. FSCV can be used for the detection of dopamine, which is a vital neurotransmitter. LÄS MER

 5. 5. Upplevelsen av dans för personer med Parkinsons sjukdom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emilia Skog; Karin Kjellberg; [2022]
  Nyckelord :Dance; Parkinson’s disease; experience; Dans; Parkinsons sjukdom; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Parkinsons sjukdom är världens näst vanligaste kroniska, neurologiska sjukdom, med ungefär 18 000 diagnostiserade fall i Sverige år 2016. Sjukdomen innebär en begränsad rörelseförmåga och ett minskat emotionellt välbefinnande, till exempel humörsvängningar. LÄS MER