Sökning: "Parkinsons sjukdom"

Visar resultat 1 - 5 av 134 uppsatser innehållade orden Parkinsons sjukdom.

 1. 1. Att vara närstående till en person med Parkinsons sjukdom : en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Desiré Hägglund Bergström; Hanna Stensmar; [2023]
  Nyckelord :Parkinsons sjukdom; närstående; erfarenheter; omvårdnad; kvalitativ innehållsanalys; litteraturstudie.;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Parkinsons sjukdom är en kronisk neurodegenerativ sjukdom. Personen som lever med sjukdomen bor ofta fortfarande hemma och sköts av närstående. Syftet: var att beskriva erfarenheten av att vara närstående till en person med Parkinsons sjukdom. LÄS MER

 2. 2. Att leva med Parkinsons sjukdom : Med fokus på konsekvenserna av Fatigue i aktiviteter - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Lina Bjurman; Ida Pettersson; [2022]
  Nyckelord :Parkinsons sjukdom; fatigue; kvalitativ; litteraturstudie; aktiviteter; arbetsterapi; upplevelser;

  Sammanfattning : Parkinson sjukdom (PS) är den näst vanligaste neurodegenerativa sjukdomen globalt efter Alzheimers sjukdom. Vad som orsakar PS är inte heller klarlagt. De icke-motoriska symtomen, inklusive fatigue orsakar lika stora begränsningar i aktivitet som de motoriska symtomen. LÄS MER

 3. 3. Exploring persistent homology as a method for capturing functional connectivity differences in Parkinson’s Disease.

  Master-uppsats, KTH/Matematik (Avd.)

  Författare :Naomi Hulst; [2022]
  Nyckelord :persistent homology; topological data analysis; computational topology; parkinson s disease; parkinson; functional connectivity; stable rank; ihållande homologi; topologisk data analys; beräknings topologi; Parkinsons sjukdom; parkinson; funktionell konnektivitet; stable ranks;

  Sammanfattning : Parkinson’s Disease (PD) is the fastest growing neurodegenerative disease, currently affecting two to three percent of the population over 65. Studying functional connectivity (FC) in PD patients may provide new insights into how the disease alters brain organization in different subjects. LÄS MER

 4. 4. Hur dans som intervention påverkar individens psykiska hälsa och livskvalitet vid parkinsons sjukdom : En systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Olivia Wiberg; Jessica Öberg; [2022]
  Nyckelord :Meningsfull aktivitet; depression; kvantitativ; välmående; fatigue; apati;

  Sammanfattning : Parkinsons sjukdom är en kronisk sjukdom som medför motoriska- och icke-motoriska symtom. Personer med Parkinsons sjukdom riskerar försämrad livskvalitet och psykisk ohälsa. Kunskapsläget är oklart om vilka effekter dans som intervention har på människor med Parkinsons sjukdom. LÄS MER

 5. 5. Parkinsons Sjukdom ur ett biopsykosocialt perspektiv : Sambandet mellan fysisk aktivitetsnivå, depressiva symtom och funktionshinder. En tvärsnittsstudie.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Lucas Strand; Vincent Lindström; [2022]
  Nyckelord :Parkinson s disease; physical activity level; depression; health and function; IPAQ-sf; MADRS-s; WHODAS 2.0; Parkinsons sjukdom; fysisk aktivitetsnivå; depression; funktionshinder; IPAQ-sf; MADRS-s; WHODAS 2.0;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka sambandet mellan fysisk aktivitetsnivå, depressiva symtom och funktionshinder hos personer med Parkinsons sjukdom. Därtill kartlägga fysisk aktivitetsnivå, depressiva symtom samt funktionshinder bland personer med Parkinsons. LÄS MER