Sökning: "Parmenides"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Parmenides.

 1. 1. Om den dolda grunden i Hannah Arendts politiska tänkande

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Filosofi

  Författare :Carl-Johan Lundberg; [2017]
  Nyckelord :Sensus communis; Hannah Arendt; Immanuel Kant; Politisk hermeneutik;

  Sammanfattning : The thesis of this essay is to show that there is a complex and deep ground in Hannah Arendt ́s political thinking. A ground that, thru Immanuel Kant ́s first and third critiques, is going back to the thinking of the ancient Greek ideas of insight, nous, a concept used especially by Aristotle, but also by Parmenides. LÄS MER

 2. 2. Tingens lydnad och människans väntan : Nödvändighet, nåd, handling och tänkande i Simone Weils filosofi

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Filosofi

  Författare :Victor Christola; [2017]
  Nyckelord :Weil; Simone Weil; nödvändighet; nåd; handling; tänkande; amor fati; uppmärksamhet; kärlek; rättvisa; etik; moral; epistemologi; vetenskapsteori; vetenskap; empiri; deduktion; analogi; matematik; ödet; tyngden; tyngdlagen; insikt; styrka; Homeros; Galilei; Newton; Spinoza; Winch; Leibniz; Nietzsche; Cockburn; Kate Larson; Rhees; Herakleitos; Parmenides; Lacan; Boethius; Jesus; Platon; Walter Benjamin;

  Sammanfattning : This bachelor thesis engages in a quest to understand the concepts of necessity and grace in Simone Weils thinking. The question in play, in which many more questions lie hidden, reads as follows: How does Weil understand the operations of grace in relation to the ”blind necessity” of the natural world, and what are the philosophical implications of this concept of grace? What are, for instance, given her understanding of the world as God’s creation, the metaphysical grounds for a basic human activitiy such as thinking or reflexion? A reading of Simone Weils works on necessity, grace, affliction and attention is contrasted with her thoughts on science, method and truth. LÄS MER

 3. 3. X-instance : en c-uppsats om negativa fakta

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Filosofiska institutionen

  Författare :Ulas Sarioglu; [2003]
  Nyckelord :Wittgenstein; Russell; Parmenides; Systematic philosophy; ethics; aesthetics; metaphysics; epistemology; ideology; Systematisk filosofi; etik; estetik; metafysik; kunskapsteori; ideologi; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : Många filosofer verkar gilla tanken om att fakta är verkliga, man menar att fakta är verklighetens byggstenar. Wittgenstein identifierar ?världen? med ?totaliteten av fakta?, och enligt Russell så tillhör fakta den ?objektiva världen?. LÄS MER