Sökning: "Part-Time Working Students"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Part-Time Working Students.

 1. 1. Lära genom att göra? : En intervjustudie om nyutexaminerade personalvetares syn på kunskap och relationen mellan utbildning och arbetsliv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Augustin Lindblad; Johanna Odelkrantz; [2019]
  Nyckelord :Human Resource professionals; education; work life; knowledge; Communities of Practice; Personalvetare; utbildning; arbetsliv; kunskap; praktikgemenskap;

  Sammanfattning : Personalvetarprogrammet läses under tre år, studier visar dock att kunskapen som studenter får med sig när de är klara på många sätt är otillräcklig på dagens arbetsmarknad. Syftet med denna studie är att bidra med kunskap kring hur nyutexaminerade personalvetare ser på den kunskap som förvärvats genom utbildningen och i arbetslivet, samt vilken roll deras arbetsgivare spelat i detta. LÄS MER

 2. 2. The effect of extrinsic rewards on intrinsic motivation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Afnan al Khalifa; Andreas Källström; [2019]
  Nyckelord :Social Sciences; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: The effect of extrinsic rewards on intrinsic motivation: an empirical study of aspiring investment bankers and their extraordinary drive Seminar date: 2019-06-05 Course: FEKH49, Bachelor level thesis in organisation, Business Administration, 15 ECTS Authors: Afnan Al Khalifa and Andreas Källström Advisor: Nadja Sörgärde Keywords: motivation, identity work, extrinsic rewards, monetary compensation, investment banking Purpose: The purpose of this thesis is to examine and increase the understanding of the role of extrinsic rewards on intrinsic motivation, as an explanation for the hard work put into pursuing the difficult career path of investment banking. We examine and increase the understanding of what drives students to push themselves to their utmost limits for a job. LÄS MER

 3. 3. ”Jag vill ju göra det här för min framtid, men samtidigt vill jag att det ska gå bra för organisationen” HRM-strategier för att utveckla deltidsanställda studenters organisationsengagemang

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Alexandra Hultberg; Charlotta Nornemark; [2018-01-18]
  Nyckelord :organizational commitment; students; part-time employment; HRM strategies;

  Sammanfattning : An increasingly globalized and competitive world, forces organizations to develop strategiesand methods to streamline operations with the ambition to generate higher profitability. In thisongoing process, the HR function is vital. LÄS MER

 4. 4. Part-Time Working Students and Their Career Development : How Business Students' Perceptions of their Current Part-Time Employer Influences their Future Career Decisions

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Niklas Svegeboe Lindholm; Magnus Vennberg; [2017]
  Nyckelord :Part-Time Work; Students; Part-Time Working Students; Career Decision;

  Sammanfattning : The globalized world of the early 21st century has had great impact on the labour market. Employees of today are faced with many more options then before, increasing staff turnover rates to very high levels. LÄS MER

 5. 5. Att kombinera heltidsstudier med arbete : Konsekvenser för legitimitet och rättssäkerhet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Frida Karlsson; Malin Birgersson; [2016]
  Nyckelord :Social work; Students who is studying social work; human service organizations; part-time job; legitimacy; rule of law; Socialt arbete; socionomstudenter; människobehandlande organisationer; extraarbete; legitimitet; rättssäkerhet;

  Sammanfattning : This study aims to examine how students who are studying social work are experiencing the combination of full time studies and a part-time job in a human service organization. Furthermore, the aim of this study is also to examine how these students consider legitimacy and the rule of law in relation to their part-time job. LÄS MER