Sökning: "Parthenon Frieze"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Parthenon Frieze.

  1. 1. Case study of a 19th century gypsum cast of the Parthenon Frieze

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

    Författare :Lisa Bandgren; [2019-06-19]
    Nyckelord :Plaster casts; gypsum; Parthenon Frieze; Göteborgs Museum;

    Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Konservatorprogrammet15 hpInstitutionen för kulturvårdGöteborgs universitet2019:15.... LÄS MER