Sökning: "Partiality in welfare"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Partiality in welfare.

 1. 1. CAN UNEVEN WELFARE FUNDING EX-PLAIN THE RISE OF THE POPULIST RADI-CAL RIGHT? A sub-national study of variations in welfare provisions and the change in vote share for the Sweden Democrats in Sweden between 2010 and 2014.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anders Ziethén; [2017-11-30]
  Nyckelord :General trust; Welfare state; Sweden; Radical right; Welfare expenditure; Partiality in welfare; Partial trust; PRRWP;

  Sammanfattning : In the last few years, the party group defined as the radical right have risen in popularity across the nations of Europe. The research in this field is impressive yet many assume that these party simply represent a xenophobic view as a reaction to the recent waves of immigrants fleeing war or social injustice in Africa and middle east but what is xenophobia if not a lack of social, general, trust? The research in this field is limited with only a few studies that have taken it into consideration. LÄS MER

 2. 2. Hur kan vi samverka kring bostadslöshetsfrågor? : Röster från dem det berör

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Pernilla Wangberg; [2017]
  Nyckelord :Cooperation; Empowerment; Mobilization of partiality; Housing market; Political responsibility; Samverkan; Empowerment; Mobilisering av partiskhet; Bostadsmarknad; Politiskt ansvar;

  Sammanfattning : Den här studien syftade till att fördjupa förståelsen av vilka metoder som kan användas och utvecklas för samverkan kring bostadslöshetsfrågor i Stockholms stadsdelar, samt att identifiera eventuella strukturella hinder som negativt inverkar för individer att förbättra sin situation på bostadsmarknaden. Projektmedarbetare i Hemlöshetssamordnarprojektet i Skarpnäck stadsdelsförvaltning, anställda inom stadsdelen samt enskilda klienter intervjuades och resultatet analyserades utifrån teorier om samverkan, Empowerment och mobilisering av partiskhet. LÄS MER

 3. 3. Inte bara invandrare? : Diskursiva villkor för våldsutsatta tjejer i etniska minoritetsgrupper

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Clara Iversen; [2008]
  Nyckelord :Accountability; victimhood; Sweden; public authorities; ethnicity; violence; sex gender; discourse analysis; hegemony; antagonism; subjectivity; objectivity;

  Sammanfattning : A mapping process is ongoing in Sweden concerning a phenomenon known as ”honour related violence”. The explanations of “honour related violence” often focus on culture and ethnicity, thus establishing differences between the majority society and offenders and victims. LÄS MER