Sökning: "Participatory journalism"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Participatory journalism.

 1. 1. Snyft, bortförklaringar & offerkoftor : En kvalitativ textanalys av TV4:s kommentarsfält på Facebook under Paolo Robertos erkännande av sexköp

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Linnéa Magnér; Emelie Sandberg; [2021]
  Nyckelord :Comment section; Discourse; Participatory journalism; Text analysis; Sex purchase; Kommentarsfält; Diskurs; Deltagarjournalistik; Textanalys; Sexköp;

  Sammanfattning : Den 14 maj 2020 tillbringade Paolo Roberto kvällen i en lägenhet på Östermalm i Stockholm med en kvinna från ett av Europas fattigaste länder och greps på bar gärning i en polisrazzia. Stjärnkocken, skådespelaren och programledaren erkände sig skyldig till sexköp. LÄS MER

 2. 2. Någon som ser dig : en kvalitativ intervjustudie om skånska journalisters syn på lokaljournalistikens värde

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Otto Johansson; Alfred Ahlberg; [2021]
  Nyckelord :Local journalism; community journalism; journalistic ideals; journalistic values; participatory journalism; ritual perspectives on communication; ritual views on journalism; media convergence; agenda setting-theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : Local and community journalism in Sweden has for the past decades been in an evident decline with great economical losses being reported year after year. This brings the question of the actual value produced by this kind of journalism. LÄS MER

 3. 3. Inifrån åsiktsfabriken En kvalitativ studie av ledarjournalisters uppfattningar om sin yrkesroll

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Noa Söderberg; Sebastian Lindström; Jonatan andersson; [2017-10-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractTitle: “Inifrån åsiktsfabriken” - en kvalitativ studie av ledarjournalisters uppfattningar om sinyrkesrollAuthors: Noa Söderberg, Jonatan Andersson and Sebastian LindströmSubject: Undergraduate research paper in journalism studies,Department of journalism, media and communication (JMG), University of GothenburgTerm: Spring 2017Supervisor: Britt Börjesson, JMG, University of GothenburgPages/words: 45 pages, 18 508 words (including abstract and appendix).Purpose: The main purpose of this study is to examine how the editorial boards of Swedishnewspapers perceive their professional role, their organizational procedures and theirprofessional goals and ideals. LÄS MER

 4. 4. Journalister, en överflödig yrkesroll? : En kvalitativ studie om den förändrade lokaljournalistens yrkesroll.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Josefine Boström; [2016]
  Nyckelord :Digitized journalism; Participatory journalism; Citizen journalism; News evaluation; Digitaliserad journalistik; Deltagarjournalistik; Medborgarjournalistik; Nyhetsvärdering;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att genom kvalitativa intervjuer, som ställs i ett jämförande perspektiv, för att svara på frågeställningen:Uppsatsen kommer att utgå från teorier som är applicerbara inom journalistyrket inom en organisation. Teorier kommer vara nyhetsvärdering, vad är det som gör en nyhet till en nyhet. LÄS MER

 5. 5. När näthatet blir ett hot mot demokratin : En kvalitativ studie om ledarskribenters upplevelser av näthat

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Josefin Andersson; [2016]
  Nyckelord :Online hate; journalism; editorial writers; gender; intersectionality; social media; news; threats; democracy; communication; media; Medie- och kommunikationsvetenskap; näthat; sociala medier; genus; intersektionalitet; deltagarkultur; journalistisk; demokrati; ledarskribenter;

  Sammanfattning : Titel: When online hate becomes a threat to democracy - a qualitative study about editorial writers experiences of online hate The aim of this study has been to, through an intersectional gender perspective, identify how interviewed editorial writers at Swedish newspapers experiences, and are affected by, online hate and how the effects of online hate could have consequences for the democratic function of journalism. This has been done through qualitative interviews with eight editorial writers from different Swedish newspapers, four female and four male, two of which has another ethnic background than Swedish. LÄS MER