Sökning: "Particle contamination"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Particle contamination.

 1. 1. Six Sigma for quality assurance of Lithium-ion batteries in the cell assembly process : A DMAIC field study at Northvolt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Mani Mostafaee; [2021]
  Nyckelord :Cell assembly process; ISO 14644; Lithium-ion battery; Particle contamination; Quality Cost; Technical cleanliness; VDA 19;

  Sammanfattning : Lack of technical cleanliness and particle contaminations in Lithium-ion battery manufacturing affect the performance of batteries which are a risk for the safety and quality of the product. Therefore, part of the manufacturing process occurs inside the Clean and Dry room area to maintain technical cleanliness. LÄS MER

 2. 2. Predicting the Performance of a Cleaning Nozzle : A Cost-Effective CFD Modeling Approach Compared Against Experimental Data

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningslära

  Författare :Gustav Rydholm; Joseph Hainsworth; [2021]
  Nyckelord :CFD; VOF; LPT; EWF;

  Sammanfattning : With the increasing reliance and use of sensors to improve the capabilities of modern road vehicles, ensuring their functionality during different weather conditions has become an important design consideration. The sensing equipment is utilized for a multitude of tasks, ranging from aiding the user with parking to avoiding potentially dangerous situations. LÄS MER

 3. 3. Design of smart magnetic plug

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Oscar Schelén; [2021]
  Nyckelord :condition monitoring; magnet; metal particles; oil; sensor; raspberry pi; wear; debris; contamination; hydraulic motor;

  Sammanfattning : Bosch Rexroth in Mellansel is manufacturing hydraulic motors and constantly trying to improve their products to reduce downtime for their customers. An important thing to get a reliable system is to know the condition. In a hydraulic motor, it is crucial to determine the particle contamination of the oil to determine the condition. LÄS MER

 4. 4. Neural Network Based Model Predictive Control of Turbulent Gas-Solid Corner Flow

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Signaler och system

  Författare :Simon Wredh; [2020]
  Nyckelord :computational fluid dynamics; machine learning; system identification; control theory; multi-phase flow; gas-solid flow; rans; lagrangian particle tracking; neural network; model predictive control; bio-aerosol;

  Sammanfattning : Over the past decades, attention has been brought to the importance of indoor air quality and the serious threat of bio-aerosol contamination towards human health. A novel idea to transport hazardous particles away from sensitive areas is to automatically control bio-aerosol concentrations, by utilising airflows from ventilation systems. LÄS MER

 5. 5. Modellering av föroreningspridning från dagvatten till grundvatten : En studie av Norrvattens reservvattentäkt i Hammarbymagasinet, Upplands Väsby kommun

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Anton Hansson; [2020]
  Nyckelord :Dagvatten; dagvatteninfiltration; vattenförsörjning; grundvattenmodellering; föroreningspridning;

  Sammanfattning : I detta arbete har studerats hur infiltration av dagvatten påverkar grundvattenkvalitén i del av stockholmsåsen som kallas Hammarbymagasinet. Hammarbymagasinet ligger i Upplands Väsby kommun norr om Stockholm och nyttjas av kommunalförbundet Norrvatten som reservvattentäkt vid eventuella störningar i den ordinarie försörjningen från Görvälnverket vid Mälaren. LÄS MER