Sökning: "Particularism"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Particularism.

 1. 1. HOW HAS THE EUROPEAN IDENTITY BEEN ARTICULATED BY THE EUROPEAN COMMISSION? A case study

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Carl Berggren; [2020-11-13]
  Nyckelord :European identity; Integration; European Commission; Universalism; Particularism;

  Sammanfattning : The concept of European identity is a debatable topic in Europe. There have been several studies about European identity’s function and of its content, whereas the European Commission has tried to protect and maintain its common identity in Europe through peace and crises. LÄS MER

 2. 2. Klimataktivism för vem? : en frameanalys av hur Extinction Rebellion formulerar problem, orsak, och lösning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Humanekologi

  Författare :Amanda Gärdebring; [2020]
  Nyckelord :Extinction Rebellion; framing; climate; social movement; universalism; identity; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis examines the international climate movement, Extinction Rebellion. Since its establishment, it has been the topic of considerable media criticism, where several groups believe that they are not politically inclusive. LÄS MER

 3. 3. Att försvara det tunna med det tjocka i det platta : Alasdair MacIntyre, Stanley Hauerwas och Nicholas M. Healy om teologins och kyrkans möjliga bidrag till försvar av universella värden

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Anders Kristoffersson; [2019]
  Nyckelord :Alasdair MacIntyre; Stanley Hauerwas; Nicholas M. Healy; virtue ethics; ecclesiology; ethics; community; universalism; particularism; thick values; thin values;

  Sammanfattning : The late modern and globalized societies, of the western type, are challenged in their defence of universal values such as ’the equal value of all’. There are signs of a growing lack of community (Gemeinschaft). LÄS MER

 4. 4. ”På Guds högra sida sitter en jude”. Bilden av ”judefrågan”, det judiska folket och förintelsen i Evangelii Härold 1939–45

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Lars Netterfors; [2018-06-20]
  Nyckelord :Evangelii Härold; Jews; Judaism; Anti-Semitism; The Holocaust; Eschatology; Theology; Palestine; Pentecostal; Dspensationalism;

  Sammanfattning : This essay is a descriptive study of how the Jewish people was depicted in the Swedish journal Evangelii Härold (EH) during World War II. EH was started in 1916 and published once a week by the leading Swedish pentecostal congregation, Filadelfia in Stockholm. LÄS MER

 5. 5. Delantys Erasmus - En explorativ studie som prövar bärkraften av Gerard Delantys modeller för europeisk identitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jesper Önesand; [2017-09-26]
  Nyckelord :Erasmus; Erasmus student report form; modeller för europeisk identitet; europeisk identitet; identitet; Gerard Delanty; models of European identity; European identity; identity;

  Sammanfattning : The productiveness of Delanty’s models are explored through an empirical analysis based onErasmus student report forms from 1131 Swedish students at the University of Gothenburg andthe University of Lund. Specific questions in the Erasmus student report forms areoperationalised as indicators to explore Delanty’s models of European identity. LÄS MER