Sökning: "Partiformning"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet Partiformning.

 1. 1. Omsättningslager för förädlade träprodukter : en avvägning mellan lagerföring - och orderkostnad

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Karin Gyllengahm; [2020]
  Nyckelord :lagerhantering; lagerstyrning; partiformningsmetod; partistorlek; prognostisering; Silver Meal; batch size; forecasting; inventory control; inventory management; lot sizing;

  Sammanfattning : Skogsindustrin verkar på en hårt konkurrensutsatt marknad vilket är en ständig utmaning för branschen och produktionseffektivitet i alla led anses vara avgörande. Som naturlig följd blir produktdifferentiering en viktig process. LÄS MER

 2. 2. Lagerstyrning vid implementering av nya impregneringsprodukter vid ett sågverk

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Märta Berggren; Alexandra Kjörsvik; [2018]
  Nyckelord :lagerstyrning; MRP; Lot for Lot; sågverk;

  Sammanfattning : Efterfrågan på trävaror har ökat i Sverige under 2017 och Braviken sågverk, Holmen AB, expanderade våren 2018 sin verksamhet genom en ny tryckimpregneringsanläggning. I dagsläget saknar denna del av sågverket lagerstyrning vilket kan resultera i problem att möta efterfrågan. LÄS MER

 3. 3. Effektivisering av materialstyrning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Olof Karlsson; Markus Strandberg; [2017]
  Nyckelord :Materialstyrning; ABC-analys; logistik;

  Sammanfattning : The company operates in an industry where demand can change rapidly. Therefore, the future places high demands on the company to keep its material management in shape to deliver with the right products, in due time and in the right quantity. To maintain Inwido competitive, material management needs to be streamlined. LÄS MER

 4. 4. Optimering av tillverkningskvantiteter

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Julia Ekberg; Hanna Madani; [2016]
  Nyckelord :Tillverkningskvantitet; produktion; orderhantering; kostnadseffektivisering; EOQ- formel;

  Sammanfattning : För att öka lönsamheten hos ett tillverkande företag är det viktigt att ha optimala tillverkningskvantiteter så att resurserna utnyttjas optimalt. Hur ett tillverkande företag utnyttjar produktionen påverkar effektiviteten i produktionssystemet, lagret och hos personalen. LÄS MER

 5. 5. Förbättrad effektivitet i orderplockprocessen

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Caroline Hellman; Madelene Breider; [2015]
  Nyckelord :Order picking; warehouse layout; zoning; storage assignment; routing; batching; packaging; e-commerce.; Orderplockning; lagerlayout; zonindelning; artikelplacering; ruttplanering; partiformning; paketering; e-handel.;

  Sammanfattning : Background: The e-commerce growth has raised awareness about the need for more efficient order picking system. That order picking is effective is relevant because it is the most costly and labour-intensive activity in most stocks. LÄS MER