Sökning: "Partiledardebatt"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet Partiledardebatt.

 1. 1. Vem är man? En samtalsanalytisk studie av generiska pronomen i partiledardebatten 2018

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Martina Jansson; [2019-02-04]
  Nyckelord :samtalsanalys; interaktion; politiskt språk; generiska pronomen; referens; ansiktshot;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen är en samtalsanalytisk studie som undersöker det generiska pronomenet man i en svensk partiledardebatt. Frågeställningarna som uppsatsen utgår från är vem man verkar referera till och vilken funktion man har i interaktionen. LÄS MER

 2. 2. En studie av frågorna som ställts i SVT:s slutdebatter under 2000-talet utifrån sak- och spelgestaltning. : Sak- och spelgestaltning - har gestaltningen förändrats i SVT

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Adam Larsson; Anton Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Slutdebatt; partiledardebatt; programledare public service; spelgestaltning; sakgestaltning; gestaltningsteori;

  Sammanfattning : Syfte och problemformulering: Syftet med vår studie är att undersöka om programledarnas frågor i SVT:s slutdebatter under 2000-talet har förändrats över tid i förhållande till sak- och spelgestaltning.      Syfte och problemformulering: Syftet med vår studie är att undersöka om programledarnas frågor i SVT:s slutdebatter under 2000-talet har förändrats över tid i förhållande till sak- och spelgestaltning. LÄS MER

 3. 3. Rättfärdigande retorik - En kvalitativ textanalys om hur de dramatiska vallöftesbrotten om Barsebäck 2 1976 och lagen om tillfälliga ID-kontroller 2015 rättfärdigades

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linda El- Naggar; [2017-09-08]
  Nyckelord :vallöftesbrott; apologia; retorik; Barsebäck 2; lagen om tillfälliga ID-kontroller; Centerpartiet; Miljöpartiet; vallöften;

  Sammanfattning : Hur rättfärdigas dramatiska vallöftesbrott? Forskning visar att partier tenderar att uppfylla de löften som anges i valmanifest. Rådande forskningsfält kan emellertid inte ge några svar påhur politiker rättfärdigar dramatiska vallöftesbrott. LÄS MER

 4. 4. Maktspelet mellan manliga och kvinnliga politiker i debatten : En samtalsanalys av en partiledardebatt i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Hannah Sjölin; [2016]
  Nyckelord :politik; genus; samtalsanalys; makt; härskartekniker; partiledardebatt;

  Sammanfattning : Den här undersökningen handlar om maktspelet mellan manliga och kvinnliga politiker i en svensk partiledardebatt från år 2015. Syftet med undersökningen är att se hur män och kvinnor konstruerar makt i en partiledardebatt och om deltagarna har samma förutsättningar, oavsett könstillhörighet. LÄS MER

 5. 5. Politikens retorik : Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfvens retorik och svarsmetoder i Tv-sända partiledardebatter

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Oscar Andersson; [2016]
  Nyckelord :retorik; samtal; avbrott; svar; icke-svar; Partiledardebatt; Stefan Löfven; Fredrik Reinfeldt;

  Sammanfattning : Syftet med studien var dels att studera och jämföra hur politiker går tillväga för att övertyga väljarna att rösta på deras parti och dels att sätta uppfattningen om att politiker är dåliga på att svara på frågor och ofta avbryter en talare på sin spets genom att analysera avbrott och svar och icke-svar. Mer specifikt är det partiledarna för de största riksdagspartierna Stefan Löfven (S) och Fredrik Reinfeldt (M) som analyserats och jämförts. LÄS MER