Sökning: "Partipress"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Partipress.

 1. 1. De konflikt-gestaltade partiledarna : En kvantitativ innehållsanalys av svenska mediers gestaltning av Stefan Löfven, Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson veckan innan riksdagsvalet 2018

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Josefin Bergman; Clara Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :Stefan Löfven; Ulf Kristersson; Jimmie Åkesson; The Conflict-frame; Tonality.; Stefan Löfven; Ulf Kristersson; Jimmie Åkesson; Konflikt-gestaltning; Tonalitet.;

  Sammanfattning : “De konflikt-gestaltade partiledarna” är en kvantitativ innehållsanalys av Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladets gestaltning av Stefan Löfven, Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson den sista veckan innan riksdagsvalet 2018. Studien fokuserar på förekomsten av konflikt-gestaltning och typ av tonalitet. LÄS MER

 2. 2. "Vad bör göras" : Hur partibunden vänsterpress verkar inom det samtida svenska mediesystemet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Matthias Matsson; [2013]
  Nyckelord :Party Press; Socialist Press; Media systems; Democratic Corporatist model; alternative media; radical journalism; professionalization of journalism; Marxism; communism; Partipress; vänsterpress; mediasystem; demokratisk korporativism; alternativ media; radikal journalistik; journalistikens professionalisering; marxism; kommunism;

  Sammanfattning : This thesis explores how three socialist newspapers tie in to the Swedish media system and – presumably – is influenced by it. The newspapers have each strong connection to three political parties, so the precise aim of thesis is therefore to examine the independence between the party and its media; and how strongly it can bee defined as Swedish party press in a more traditional sense. LÄS MER

 3. 3. Oberoendets tid : En kvalitativ studie av språk och argumentation på fyra svenska ledarsidor under september 2012

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Camilla Buch; Sanna Håkansson; [2012]
  Nyckelord :Ledarsida; opinionsjournalistik; politisk inriktning; partipress;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie av ledartexter på fyra av Stockholms största nyhetstidningar: Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Med utgångspunkt i Lars Nords avhandling från 2001 där han förutspår den klassiska ledartextens tillbakagång har vi undersökt ledartexters språk, argumentation och hur de hanterar politiska ämnen i dagens press mot bakgrund av dels en förändrad situation inom medier och opinion, dels partipressens försvagade ställning. LÄS MER

 4. 4. Tills media skiljer oss åt : En studie av fyra tidningars rapportering av svenska kungliga bröllop 1932-2010

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it; Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Sofia Lundqvist; Marie Ericsson; [2010]
  Nyckelord :Journalistik; Kungliga bröllop; Partipress; Kommersialisering; Nyhetsvärdering; Sensationsjournalistik; Sagomorfologi.;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen har varit att genom en jämförande studie mellan fyra svenska tidningar ta reda på hur bevakningen av svenska kungliga bröllop har förändrats mellan 1932 och 2010. De bröllop som studien behandlar är de mellan arvprins Gustav Adolf och prinsessan Sibylla, kung Carl XVI Gustaf och Silvia Sommerlath, samt kronprinsessan Victoria och Daniel Westling. LÄS MER