Sökning: "Partiprogram"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade ordet Partiprogram.

 1. 1. Sverigedemokraterna - Radikala högerpopulister? : En innehållsanalys av Sverigedemokraternas principprogram 1996–2019

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Elin Eklund; [2023]
  Nyckelord :The Sweden Democrats; radical right-wing populism; qualitative content analysis; party program; nationalism; conservatism; authority; radicality; populism; immigration; political sociology; Sverigedemokraterna; radikal högerpopulism; kvalitativ innehållsanalys; principprogram; nationalism; konservatism; auktoritet; radikalitet; populism; invandring; politisk sociologi;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka innehållet i Sverigedemokraternas principprogram för att skapa en förståelse för inslag av radikal högerpopulism i partiets politiska ideologi, så som den kommer till uttryck i dessa texter. Forskningsfrågans relevans grundar sig i den splittring som identifierats bland forskare som sysslar med Sverigedemokraternas politiska ideologi och hur den bör definieras. LÄS MER

 2. 2. Socialdemokraterna och friskolesystemet : En studie om Socialdemokraternas förhållning till friskolesystemet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Albin Norrgård; [2022]
  Nyckelord :friskola; friskolesystemet; socialdemokraterna; kongressprotokoll; valmanifest; partiprogram;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. NATIONALISTISKT, KONSERVATIVT ELLER FASCISTISKT? En beskrivande idéanalys av Sverigedemokraternas parti- och principprogram

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linus Ritzén; [2022]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; ideologi; idéanalys; partiprogram; parti;

  Sammanfattning : This essay has examined potential ideological change in the Swedish party, the Sweden Democrats. This has been done by examining the changes made to the party platforms adopted by the party from 1989 until the latest one, which at the time of writing was adopted in 2019. .. LÄS MER

 4. 4. Antisemitism inom Nordiska motståndsrörelsen : En idéanalys av Nordiska motståndsrörelsens partiprogram med fokus på antisemitism

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Martin Gärdin; [2022]
  Nyckelord :Antisemitism; Nordiska motståndsrörelsen; Nordic resistance movement; NMR; Sweden;

  Sammanfattning : This essay examines how different antisemitic attitudes, conspiracy theories and ideas are communicated through the party program of the Nordic resistance movement (in Swedish ‘Nordiska motståndsrörelsen). The Nordic resistance movement is one of Sweden’s leading right-wing extremist groups and is a national socialist organisation and political party. LÄS MER

 5. 5. Vad är Liberalernas liberalism? : En idéanalys av Liberalernas partiprogram 1934–2019

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Arvid Bergström; [2021]
  Nyckelord :liberalism; Liberal Party; Sweden; ideology; ideological change; party programs;

  Sammanfattning : This essay is about ideological change within the Liberal Party in Sweden between its modern founding in 1934 to 2019. In this period there has also been a change in what liberalism is, and its ideological stances has shifted. LÄS MER