Sökning: "Partnership Relationship"

Visar resultat 1 - 5 av 179 uppsatser innehållade orden Partnership Relationship.

 1. 1. Brottsförebyggande arbete mot brott i nära relation : Förändringar i polisens arbete utifrån Initiativ Gryning och projektet IGOR

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet

  Författare :Maud Brodin Hansson; [2023]
  Nyckelord :brottsförebyggande arbete; brott i nära relation; våld i nära relation; riskbedömning; polisiärt arbete; SARA-modellen; rutinaktivitetsteorin; brottstriangeln; initiativ gryning; IGOR; I gemensam organisation mot relationsvåld;

  Sammanfattning : Too many women die around the world as a result of being murdered by their husbands and partners in their homes. In Sweden, around 15 women die every year when they are subjected to deadly violence by someone in intimate partnership. LÄS MER

 2. 2. Partnerperspektivet : En integrerad litteraturstudie om hur det är att leva med en person som har hörselnedsättning

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Caisa Hatula; Ida Johansson; [2023]
  Nyckelord :Hearing Impairment; Partner; Upper Middle Age; Communication; Quality of Life; Relationship; Third-Party Disability; Hörselnedsättning; Partner; Övre Medelålder; Kommunikation; Livskvalité; Relation; Third-Party Disability;

  Sammanfattning : Bakgrund: När en person har hörselnedsättning påverkas indirekt dess omgivning. Konsekvenser som kan upplevas av en partner kan benämnas med begreppet Third-Party Disability (TPD) och innefattar ett flertal aspekter som exempelvis kommunikation och livskvalité. LÄS MER

 3. 3. Vårdmötets betydelse vid bedömning inom ambulanssjukvård ur ett sjuksköterskeperspektiv : en litteraturbaserad studie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Marie Jungblom; Andreas Axelsson; [2023]
  Nyckelord :Ambulance; Assessments; Prehospital emergency care; Nurse; Care meeting; Ambulans; Bedömningar; Prehospital akutsjukvård; Sjuksköterska; Vårdmöte;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskan i ambulans verkar i en prehospitala kontext som kan vara komplex då varje situation är unik. Det är i vårdmötet en personcentrerad bedömning kan ske med helhetsvård vilket innebär både omvårdnads- och medicinska omhändertagande av patienten. LÄS MER

 4. 4. Maktens närvaro i biståndsarbete : En kvalitativ fallstudie av anställdas maktposition vid Act Svenska kyrkan

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Max Nordgren; [2023]
  Nyckelord :Aid; Partnership; power; critical discourse analysis; Act Church of Sweden; colonialism; postcolonialism.; Bistånd; partnerskap; makt; kritisk diskursanalys; Act Svenska kyrkan; kolonialism; postkolonialism.;

  Sammanfattning : Exercising power is unavoidable in aid work because donors convey money to grant recipients. Exercising power is therefore part of aid work and something donors and recipients must relateto. LÄS MER

 5. 5. Patienters perspektiv på följsamhet till egenadministrerad läkemedelsbehandling vid långvarig sjukdom : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Frida Hällman; Nathalie Höglund; [2023]
  Nyckelord :Attitudes; Literature study; Nursing; Patient compliance; Person-centered care; Attityd; Litteraturstudie; Omvårdnad; Patientföljsamhet; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bristande följsamhet till läkemedelsbehandling är en vanlig företeelse som kan ha konsekvenser på individ-, grupp- och samhällsnivå. Sjuksköterskan har ett ansvar över den farmakologiska omvårdnaden och att stödja patientens följsamhet och adaption, vilket kräver en god relation. LÄS MER