Sökning: "Partnership structure"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden Partnership structure.

 1. 1. The possibilities of cross-sector relations : A study on partnerships between private companies and environmental NGOs in Sweden

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Elinor Franzén; [2019]
  Nyckelord :Cross-sector Partnerships; NGOs; Private companies; Environmental engagement; Environmental issues; CSR; Stakeholders; Sustainability;

  Sammanfattning : It is a common misconception that the cross-sector partnership between private companies and environmental NGOs purely benefit financing and image possibilities. However, suppositions like these are worryingly out-of-date and do no longer correspond to the actual make-up, ambitions, effort, and functionings of said partnerships. LÄS MER

 2. 2. Democratic global environmental governance: An oxymoron or a matter of ideals? : A study of the United Nation’s 2030 Agenda for Sustainable Development

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tema; Linköpings universitet/Institutionen för tema

  Författare :Ema Lindén Glad; Joakim Nersing; [2019]
  Nyckelord :The 2030 Agenda for Sustainable Development; United Nations; sustainable development; transnational democracy; global environmental governance; typological content analysis; cosmopolitan democracy; deliberative democracy; stakeholder democracy;

  Sammanfattning : Today, one of the most compelling issues facing students of environmental politics is global environmental governance’s democratic legitimacy. Critics of multilateral and transnational sustainable development negotiations and implementations perceive these as democratically deficient, due to non-state actors deciding over nation-state politics. LÄS MER

 3. 3. Achieving the Sustainable Development Goals through enhanced cross-sector collaboration with a multi-stakeholder approach: A case-study on the Food Partnership of the city of Malmö

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Eoghan Kelly; Katharina Lange; [2019]
  Nyckelord :cross-sector collaboration; multi-stakeholder approach; Sustainable Development Goals; governance; leadership; collaboration structure; partnership model;

  Sammanfattning : This research aims to explore the links between cross-sector collaboration, a holistic multi-stakeholder approach, and Sustainable Development, and identify whether such a holistic approach can lead to better collaboration processes, and ultimately results. Specifically, it focuses on sustainability in relation to food, through the lense of a qualitative case-study on the city of Malmö, which aims to identify and implement a more sustainable food system through the development of a Food Partnership where diverse stakeholders from across society are invited to actively engage in the process on a relatively equal basis. LÄS MER

 4. 4. Närståendes och vårdpersonals erfarenheter av kommunikation i den palliativa vården – En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Emelie Brottare; [2018]
  Nyckelord :Communication; experience; relatives; health professionals and palliative care.; Kommunikation; erfarenheter; närstående; vårdpersonal och palliativ vård.;

  Sammanfattning : Abstrakt: Det innebär ofta en svår sorg för närstående när en älskad persons liv snart är slut, vilket också innebär att det liv man tillsammans har delat närmar sig sitt slut. I enlighet med en personcentrerad vård ska vårdpersonalen arbeta för ett partnerskap mellan närstående, patient och vårdpersonal. LÄS MER

 5. 5. Implementing Innovation Partnerships : Influencing factors and their consequences

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Amanda Fagerström; Emma Grundén; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Innovation har visat sig vara nödvändigt för ett företags överlevnad. I dagens samhälle sker utvecklingen snabbare än någonsin tidigare vilket har lett till att många företag undersöker nya sätt att innovera. De senare åren har många företag ingått innovationspartnerskap för att stärka sitt innovationsarbete. LÄS MER