Sökning: "Partnership"

Visar resultat 1 - 5 av 724 uppsatser innehållade ordet Partnership.

 1. 1. Personcentrerad vård i praktiken: Identifiering avbarriärer ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Maria Bohlin; Eleonore Johansson; [2019]
  Nyckelord :Barriers; Implementation; Nurse s role; Partnership; Person-centered care; Barriärer; Implementering; Partnerskap; Personcentrerad vård; Sjuksköterskans roll.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning tyder på att en vård som bygger på en personcentrerad grund bidrar till en högre kvalitet av vården och har en positiv påverkan på patienter samt hälso- och sjukvårdsprofessionen. Samtidigt pekar studier på att hälso- och sjukvården står inför en mängd utmaningar för att kunna införa ett personcentrerat förhållningssätt i den dagliga vården. LÄS MER

 2. 2. Förutsättningar för ett markbaserat radarsystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Anton Englund; [2019]
  Nyckelord :radar systems; sensor chain; ballistic missile; missile defense; military utility; technical analysis; radarsystem; sensorkedja; ballistiska robotar; missilförsvar; militär nytta; teknisk analys;

  Sammanfattning : Med den nya omvärldsutvecklingen där NATO moderniserar sitt missilförsvar i Europa samt att Ryssland har placerat taktiska ballistiska robotar i Kaliningrad påverkade Sveriges behov till att anskaffa förmågan att bekämpa ballistiska robotar. Sverige har därför anskaffat Patriotsystemet, dock utan att tillföra ett radarsystem för att invisa ballistiska robotar till luftvärnsförbandet. LÄS MER

 3. 3. The value of citizenship in a British Overseas Territory : Formal and substantive British citizenship in Montserrat

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Patrik Henriksson; [2019]
  Nyckelord :British Overseas Territory; citizenship; formal citizenship; identity; international relations; Montserrat; partnership; substantive citizenship; United Kingdom;

  Sammanfattning : This thesis takes part in the discussion of the of citizenship and what it means to be a citizen within the social aspects. In 2002, The British Overseas Act conferred British citizenship to Montserratians and other British Overseas Territories Citizens. LÄS MER

 4. 4. Kontaktsjuksköterskors erfarenheter av att uppmärksamma behov av cancerrehabilitering

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Björn Stjernetun; Pernilla Fagerlind; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allt fler människor får cancer. Förlängd överlevnad och förbättrade behandlingsmöjligheter innebär att många människor lever med kvarstående bieffekter och följder av sjukdom och behandling. LÄS MER

 5. 5. EU och Ryssland : En fallstudie över hur The Eastern Partnership har påverkat relationen mellan de två parterna

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Ida Henningsson; [2019]
  Nyckelord :EU; Russia; The Eastern Partnership; Offensive realism; EU; Ryssland; The Eastern Partnership; offensiv realism;

  Sammanfattning : In recent decades, the EU has significantly expanded its presence and influence in many of the former Soviet states. This essay have examined how the relationship between the EU and Russia has change since The Eastern Partnership was introduced 2009 and the extent to which it can be seen as a contributing factor. LÄS MER