Sökning: "Pasi Pursiainen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Pasi Pursiainen.

  1. 1. Systemutvecklingsmetoders syn på testning : En jämförande studie

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro universitet

    Författare :Vikesh Kara; Pasi Pursiainen; [2008]
    Nyckelord :Testning; Informationssystem; Systemutvecklingsmetoder; Method-In-Concept; RUP; DSDM och Scrum;

    Sammanfattning : För att utveckla informationssystem använder företag och organisationer ofta systemutvecklingsmetoder. Att välja en systemutvecklingsmetod kan många gånger vara svårt, då olika systemutvecklingsmetoder lämpar sig för olika sorters projekt. LÄS MER