Sökning: "Passivitet"

Visar resultat 1 - 5 av 160 uppsatser innehållade ordet Passivitet.

 1. 1. Marken lagen glömde - Om markrättigheter för samer, rättenskonstruktion och tillgänglighet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Rignell; [2020-09-14]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Renskötselrätten är en civilrättsligt grundad rätt i Sverige som tillkommer den samiska befolkningen. Det är en bruksrätt av ett speciellt slag eftersom den är oberoende av avtal och grundad på urminnes hävd. Renskötselrätten är således beständig men avhängig historiska förhållanden, den vilar på gamla samiska traditioner. LÄS MER

 2. 2. Andelsbaserad gränsrotsfinansiering i privata aktiebolag Om dess förhållande till kategoriindelningen i aktie- bolagslagen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Christoffer Edvardsson; [2020-05-17]
  Nyckelord :Aktiebolagslagen; Kategoriindelning; Andelsbaserad gräsrotsfinansiering; Spridningsförbudet;

  Sammanfattning : I Sverige är den överlägset mest använda bolagsformen aktiebolaget. Till aktiebolagsformen följer en valmöjlighet i om det ska registreras som ett privat eller publikt aktiebolag. I beslutet ingår en förståelse för att det aktualiseras delvis olika regler. LÄS MER

 3. 3. Finansiell innovation och den traditionella banken : En kvalitativ studie om bankers strategiska allianser med fintech-bolag

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Johanna Hermansson; Emma Idsäter; [2020]
  Nyckelord :Fintech; Bank; Strategic Alliances; Collaboration; Operational Risk; Financial Services; Fintech; Bank; Strategiska allianser; Samarbete; Operativ risk; Finansiella tjänster;

  Sammanfattning : Bakgrund: Digitaliseringen har lett till förändrade förutsättningar för finansmarknaden och finansiella tjänster som Swish och Bank-ID är idag väletablerade och används av miljontals svenskar. I takt med utökad innovation har fintech-bolagen vuxit fram, vilka sträcker sig från mindre start-ups till framgångsrika aktörer som Klarna. LÄS MER

 4. 4. "Det är ett kulturlandskap och inte en vildmark" : En fallstudie över världsarvsområdet Laponia med en problematisering av dess styrning

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema MiljöförändringLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Rebecka Wessling; [2020]
  Nyckelord :Sápmi; Laponia; naturvård; kulturvård; utveckling; produktivitet; passivitet;

  Sammanfattning : Sami rights have, since the end of the 19th century, been debated. During this time, Sámi rights have been disregarded and areas within Sápmi has been exploited both by the government and businesses. The consequences of this still affect the Sámi culture. LÄS MER

 5. 5. Arbetet som verktyg : En kvalitativ innehållsanalys om syftet med och utvärdering av arbetsintegrerande sociala företag i Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Li Weecks; [2020]
  Nyckelord :work integration social enterprises; arbetslinjen; evaluation; arbetsintegrerande sociala företag; arbetslinjen; utvärdering;

  Sammanfattning : Arbetslinjens tongivande roll anses innebära direkta konsekvenser för det sociala arbetet. I stora drag innebär arbetslinjen att arbetsmarknads- och socialpolitiken utformas för att främja aktivitet framför passivitet. LÄS MER