Sökning: "Pasternak"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Pasternak.

 1. 1. Methods for numerical analysis of soil-structure interaction

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggnadsmekanik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Elias Lager; Pontus Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : All buildings need a foundation that supports the structure. Since a layer of soil is most often in between a structure and the bedrock, a soil-structure interaction between the foundation and the soil beneath occurs. LÄS MER

 2. 2. Logistik för byggarbetsplatser i tätbebyggda stadsområden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Mattias Svensson; Michal Pasternak; [2018]
  Nyckelord :Construction site plan; Workplace logistics; Just in time; Lean construction; Delivery planning; Logistic; Joint distribution; Supply chain management; Citylogistics.; APD-plan; Arbetsplatslogistik; Just in time; Lean construction; Leveransplanering; Logistik; Samlastning; Supply chain management; Trånga byggarbetsplatser;

  Sammanfattning : Purpose: Continously growing cities and increasing population sets new demands inthe building industry. Contractors are facing new challenges regarding constructionsite-logistics in densely populated areas where the use of large transports is limited. LÄS MER

 3. 3. Betydelsen av ett Nobelpris : Hur Boris Pasternaks Nobelpris i litteratur bidrog till att sprida hans författarskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Isak Petersson; [2014]
  Nyckelord :Boris Pasternak; Pasternak; Nobel Prize in Literature; James F. English; capital intraconversion; cultural prizes; literary prizes; cultural production; cultural consumption; Boris Pasternak; Pasternak; Nobelpriset; Nobelpriset i litteratur; James F. English; kapitalutbyte; kulturpriser; litterära priser; kulturell produktion; kulturell konsumtion;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker och belyser sambanden mellan ryske författaren Boris Pasternaks erhållande av Nobelpriset i litteratur (1958) och spridningen av dennes författarskap. Syftet med studien är dels att definiera Nobelprisets roll som kulturspridare, men också att problematisera kulturprisers komplexa funktioner och inflytande över kulturell produktion. LÄS MER