Sökning: "Pastorala ideal"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Pastorala ideal.

 1. 1. Landsbygdens uttolkare - Bilder av landsbygdens relation till samhällets modernisering: en undersökning av Lantbruksförbundets Tidskriftsförlags bokutgivningar under 1940-talet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Anton Biström; [2017-04-11]
  Nyckelord :landsbygd; modernisering; alternativ modernitet; pastorala ideal; berättelseanalys;

  Sammanfattning : "The rural" contains a broad set of ideas concerning what is regarded as central aspects of human life and culture. The countryside is often used to visualize certain aspects of humanity, such as how human life is most ideally lived and how progress in society is expressed. LÄS MER

 2. 2. HR – stödjande expertis eller ”mjuk polis” : Linjechefers upplevelser av stöd och styrning i interaktionen med stabsfunktionen HR

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Linus Pihlsgård; Daniel Strandman; [2017]
  Nyckelord :linjechef; sjukvård; New Public Management; HR-transformation; relationell makt; chefsstöd; interaktion;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utforska hur linjechefer inom offentlig sjukvård upplever och hanterar stöd och styrning i interaktionen med stabsfunktionen HR samt hur organisatoriska omvandlingsprocesser såsom New Public Management (NPM) och HR-transformation (HRT) kan förstås utifrån ett relationellt makt- och styrningsperspektiv. Som teoretisk referensram används olika delar av Foucaults maktbegrepp och som analysverktyg styrningsteknikerna disciplinär övervakning, pastoral makt, styrningsrationalitet samt avancerad liberal styrning. LÄS MER

 3. 3. Ett rike av blåbär och lingon

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Lukas Olsson; [2017]
  Nyckelord :Elsa Beskow; idé- och lärdomshistoria; kulturnationalism; pastorala ideal; familjeideal; sekelskifte; estetik; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how cultural nationalism, with particular regards to pastoral ideals and family ideals, has affected the literary works of Swedish children’s author Elsa Beskow. The study focuses on Beskow’s works from that of her first book that was published in 1897 until 1918. LÄS MER

 4. 4. Föreställningen om idealkvinnan : Det konstruerade pastorala kvinnoporträttet under frihetstiden

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Kristoffer Örjestam; [2017]
  Nyckelord :Gender; Portraiture; 18th Century; Sweden; Genus; Porträttkonst; 1700-tal; Frihetstiden; Sverige;

  Sammanfattning : En undersökning i det kvinnligt konstruerade könet och dess framställning pastorala porträtt under frihetstidens Sverige. Genom en undersökning av den dåtida kontexten och analys av tre kvinnliga porträtt undersöks framställningen av kvinnan som ett ideal. .. LÄS MER

 5. 5. Kärlekens glädje? : En studie om relationen mellan teologiska ideal och pastorala problem vid formandet av praktisk katolsk etik i Amoris Laetitia

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Martin Ekenvärn; [2016]
  Nyckelord :The joy of love; Amoris Laetitia; catholic church; theory and practice; didactics; pedagogics; religious science; Amoris Laetitia; etik; katolska kyrkan; teori och praxis; didaktik; pedagogik; religionskunskap;

  Sammanfattning : Det är förmodligen många som föreställer sig att religiöst motiverad etik är någonting statiskt och orörligt. Så är det kanske särskilt med katolsk etik. LÄS MER