Sökning: "Patent law"

Visar resultat 1 - 5 av 219 uppsatser innehållade orden Patent law.

 1. 1. Talerättsklausuler i licensavtal - Civil- och processrättsliga effekter av överenskommelser om licenstagares talerätt i intrångsmål

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Victor Åkerfeldt; [2020]
  Nyckelord :Avtalsrätt; civilrätt; immaterialrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det är vanligt att parter till ett licensavtal kommer överens om vilken part som ska vara ansvarig för att skydda licensobjektet mot intrång. I samband med det inför parterna ofta en klausul i licensavtalet som föreskriver begränsningar i licenstagarens rätt att föra intrångstalan. LÄS MER

 2. 2. Pharmaceutical Patent in the Dock oh Human Rights: A Conflict with Right to Access Medicine.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kalpana Pratihar; [2020]
  Nyckelord :Pharmaceutical Patents; conflict to access medicine.;

  Sammanfattning : Intellectual property laws bestow a time bound individual right to a right holder, which after a certain period dissolves into the society for the betterment of all. In theory it is meant to be a win-win situation for both individuals and the society but in practice it is not so. LÄS MER

 3. 3. Patentförlikningar inom läkemedelssektorn och förbudet mot konkurrensbegränsande avtal – en jämförelse mellan EU-rätt och amerikansk rätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Hanna Brännström; [2020]
  Nyckelord :patentförlikningar; konkurrensrätt; patenträtt; förbjudna konkurrensbegränsande avtal; artikel 101 FEUF; Sherman Act 15 U.S.C. § 1; läkemedelssektorn; patent settlements; competition law; antitrust law; patent law; originator company; generic company; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Läkemedelsmarknaden är uppbyggd runt företag, så kallade originalföretag, som utvecklar nya läkemedel och patenterar dessa. Patent är viktigt eftersom det ger originalföretagen en tidsbegränsad monopolistisk marknadsställning. LÄS MER

 4. 4. Copyright implications of computer-generated imagery using the likeness of real people

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emmi Leinonen; [2020]
  Nyckelord :Copyright law; Parody; CGI; personality rights;

  Sammanfattning : The Universal Declaration of Human Rights article 27 shows that copyright law has two functions. ‘everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits. LÄS MER

 5. 5. Licensvägran och standardpatent : gränsen mellan immaterialrätt och konkurrensrätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Viktor Dam; [2020]
  Nyckelord :Standardpatent; SEP; FRAND; Licensvägran; Huawimålet; Patent; Immaterialrätt; Konkurrensrätt;

  Sammanfattning : Standardization as a topic is only getting more and more relevant in today’s high-tech markets. The topic of this thesis is to highlight the differences in how the courts handle cases regarding the abuse of a dominant position of an intellectual-property right and standard essential patents. LÄS MER