Sökning: "Paternalism"

Visar resultat 1 - 5 av 108 uppsatser innehållade ordet Paternalism.

 1. 1. Skötsamma Egnahemsägare : Bruksideal och paternalism i Hagfors Egnahemsförening 1935–1970

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Erik Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :Bruksideal; Paternalism; Egnahem; Hagfors;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to research the homestead movement in Hagfors during the period 1935 to 1970. The work is based on the worker’s ideals such as the ideal of good character. That is – the model of being a sober, well behaved, educated person, which spread in the working class in Sweden during the end of the 19th century. LÄS MER

 2. 2. Brukarens individuella behov eller systemets behov? : en kvalitativ studie om hur personal på daglig verksamhet arbetar med brukarens individuella behov

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Nina Dazdarevic; Alexandra Stünkel; [2020]
  Nyckelord :Individual needs; Intellectual disability; Daily activity centres; Individuella behov; Intellektuell funktionsnedsättning; Daglig verksamhet;

  Sammanfattning : Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har de som tillhör personkrets 1 eller 2 rätt till insatsen daglig verksamhet. Av samtliga tio insatser enligt LSS är daglig verksamhet vanligast. LÄS MER

 3. 3. Som ett frö på posten – Att lyfta klimathot med design

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Jakob Svensson; [2020]
  Nyckelord :Autonomy; paternalism; environmental issues; graphic design; nudging; påverkansstrategier;

  Sammanfattning : När en designer tar fram en kampanj finns en underförstådd önskan att mottagaren kommer förändra sina åsikter eller beteenden när hen ser materialet. Men om vi ska använda oss av påverkansstrategier som metod, måste vi undersöka potentiella risker och om det är alls är möjligt att styra mottagare på ett ansvarsfullt sätt. LÄS MER

 4. 4. Western paternalism in Africa - A Comparative Case Study of Nigeria and The Republic of Niger on Gay Rights

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Iyere Igbogbo; [2020]
  Nyckelord :Global politics and Societal changes;

  Sammanfattning : This thesis examined the influence of Western paternalism on the adoption of gay rights by Nigeria and the Republic of Niger. It seeks to provide an answer to the research question: How has Western paternalism determined Nigeria and the Republic of Niger's positions on the adoption of gay rights? The opposition of gay rights is widespread among African countries, and existing research is yet to provide an encompassing explanation for the trend. LÄS MER

 5. 5. Könstillhörighet och fängelsestrafflängd i en svensk kontext : Relationen mellan könstillhörighet och domar för grov misshandel

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Sebastian Astby Röding; Emil Nilsson; Kristo Ruus; [2020]
  Nyckelord :Gender differences; Focal concerns; Chivalry Paternalism; Sentences; Sentence lengths; Aggravated assault; Könsskillnad; Focal concerns; Chivalry Paternalism; Domar; Strafflängd; Grov misshandel;

  Sammanfattning : Den föreliggande studien syftade till att undersöka hur förövares- samt brottsoffers könstillhörighet samvarierar med strafflängd för individer dömda för grov misshandel.  Granskning av domar efter lagändringen den första juli 2017 där grov misshandel var det primära brottet genomfördes för att samla in data för jämförelse mellan män och kvinnor som förövare samt brottsoffer. LÄS MER