Sökning: "Pathos"

Visar resultat 1 - 5 av 261 uppsatser innehållade ordet Pathos.

 1. 1. Teaching English in Sweden : A Look at the Rhetoric in the Federalist Papers

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Gustav Wetterlind; [2022]
  Nyckelord :Federalist Papers; Rhetoric; Swedish Curriculum; Ethos; Pathos;

  Sammanfattning : This essay examines the possibility to use the Federalist Papers as authentic classroom material for English 7 within Sweden’s upper secondary school. To do this, three close readings have been done of the first, tenth and fifty-first essay amongst the Federalist Papers. LÄS MER

 2. 2. Hur konstrueras hållbara budskap? : En kvalitativ text- och bildanalys av Svenska Turistföreningens hållbara kommunikation på Instagram

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Fanny Aniander; Jennifer Backman; [2022]
  Nyckelord :sustainable communication; non-profit organizations; semiotic analysis; rhetoric analysis; hållbar kommunikation; ideella organisationer; semiotisk analys; retorisk analys;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling har på senare år blivit allt mer omtalat och ett ämne som ses som en lösning på den rådande klimatkris som världen står inför. För att ämnet ska uppmärksammas i samhället krävs det att organisationer och beslutsfattare kommunicerar budskapet, dock saknas det tydliga definitioner för hur kommunikationen ska konstrueras. LÄS MER

 3. 3. "Sverige, det pågår ett krig i Europa." : En retorisk textanalys av Magdalena Anderssons tal till nationen med anledning av Rysslands väpnade angrepp på Ukraina, och det försämrade politiska säkerhetsläget i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Louise Ekman; [2022]
  Nyckelord :War; rhetoric; crisis-rhetoric; speech; nation; crisis; Prime-minister; Krig; retorik; krisretorik; tal; nationen; kris; statsminister;

  Sammanfattning : This study analyses Magdalena Andersson´s speech "Tal till nationen" wich was broadcasted on March 1st, 2022, 8.01pm on SVT due to the Russian armed attack on Ukraine and the detoriorating political security situation in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Trendigt med könsdiskriminerande reklam? : En kvalitativ innehållsanalys som studerar Reklamombudsmannens fällda beslut under 2021

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Emma Blom; Matilda Svensson; [2022]
  Nyckelord :Gender; stereotypes; advertising; sexist; gender-discriminatory; Kön; stereotyper; reklam; sexistisk; könsdiskriminerande;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to gain comprehensive knowledge about gender-discriminatory practices within advertising used in Sweden. This research intends to convey this to the reader through completing the following objectives. Firstly, to showcase how advertisers portray both genders in sexist ways. LÄS MER

 5. 5. Ett par minuter vart tredje år : En studie om hur berättarteknik och retorik kan öka medvetenheten hos unga om vikten av att lämna cellprov

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Matilda Klasson; [2022]
  Nyckelord :cellprovtagning; berättarteknik; retorik; informationsdesign; textdesign;

  Sammanfattning : Varje år drabbas cirka 550 kvinnor i Sverige av livmoderhalscancer. Cellprovtagning ger ett bra skydd mot sjukdomen, då det minskar risken för livmoderhalscancer med 90 %. Trots det är det många kvinnor som undviker att lämna cellprov vilket kan bero på flera saker varav en faktor är brist på information och kunskap. LÄS MER