Sökning: "Patient upplevelse akutmottagning"

Visar resultat 1 - 5 av 130 uppsatser innehållade orden Patient upplevelse akutmottagning.

 1. 1. Traumapatienters upplevelse av bemötande och omhändertagande på akutmottagningen : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Linda Moqvist; Anna Wahlbeck; [2021]
  Nyckelord :Communication; Emergency Service; Hospital; Patient Satisfaction; Traumatology; Akutmottagning; Kommunikation; Traumatologi; Patienttillfredställelse;

  Sammanfattning : Trauma är den vanligaste dödsorsaken bland unga människor i Sverige. Omhändertagandet vid trauma präglas av effektivitet och tiden är dyrbar för att snabbt identifiera patientens skador och behov av fortsatta medicinska- och omvårdnadsåtgärder. LÄS MER

 2. 2. Patientens upplevelse av ett besök på akutmottagningen : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Johanna Bauer; Daniel Stenman; [2021]
  Nyckelord :Akutmottagning; Interpersonella relationer; Litteraturöversikt; Omvårdnad; Patient; Upplevelse;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelse av information på en akutmottagning : en intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Maria Balazsi; Maria Lindblom; [2021]
  Nyckelord :Akutsjukvård; Information; Intervju; Kommunikation; Patient;

  Sammanfattning : På en akutmottagning samlas många patienter samtidigt och miljön kan upplevas på olika sätt. Inom hälso- och sjukvården har patienter behov av information för delaktighet sin vård.  Syftet var att beskriva patienters upplevelser av information kring dennes vård under sin vistelse på en akutmottagning. LÄS MER

 4. 4. Utmaningar i vårdandet på akutmottagningen : En integrativ litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Joakim Hodossy; Philip Lidell; [2021]
  Nyckelord :Akutsjuksköterska; Utmaningar; Akutmottagning; Arbetsmiljö; Upplevelse; Stress; Prioriteringar;

  Sammanfattning : Den totala vistelsetiden, det vill säga tiden patienter spenderar på akutmottagningen, ökar år för år. I samband med att vistelsetiden ökar, ökar även patienternas behov av vård, vilket leder till en ökad arbetsbelastning för akutsjuksköterskan. LÄS MER

 5. 5. Patientens upplevelse av det första vårdmötet på akutmottagning : En integrativ litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Moa Johansson; Sandra Petersson; [2021]
  Nyckelord :patient; upplevelse; första vårdmötet; akutmottagning;

  Sammanfattning : Patienter kommer till akutmottagning för att få hjälp med sina upplevda symtom och tecken på sjukdom. Samtidigt anser sjukhusens akutmottagningar att de inte har de resurser som krävs för att möta den höga efterfrågan på akutsjukvård. LÄS MER