Sökning: "Patientattityd"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Patientattityd.

 1. 1. Faktorer som påverkar patienters omvårdnadsupplevelse : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Susanna Fuentes; [2019]
  Nyckelord :Nurse-patient relations; Patient attitudes; Nursing care; Quality of nursing care; Client satisfaction; Patient satisfaction; Vårdrelation; Patientattityd; Omvårdnad; Omvårdnadskvalitet; Patientens tillfredsställelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskans roll i vården runt patienten är att vara omvårdnadsexpert. Vårdrelationen mellan patienten och sjuksköterskan är en viktig del av omvårdnaden. I sitt arbete har sjuksköterskan lagar och regler, riktlinjer och styrdokument att förhålla sig till. LÄS MER

 2. 2. Upplevelsen av bemötande inom vården hos patienter med kronisk smärta

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Adria Diaz Sacristan; Marina Tofan; [2019]
  Nyckelord :chronic pain; long term pain; persistent pain; nurse-patient relations; professional-patient relations; patient attitudes; kronisk smärta; långvarig smärta; sjuksköterska-patientrelation; vårdpersonal-patientrelation; patientattityd;

  Sammanfattning : Kronisk smärta är ett samhällsproblem med stor påverkan på människors liv och som innebär höga kostnader för vården. Tillståndet skapar frustration för både patienter och vårdpersonal på grund av att det saknas effektiv behandling och det är svårt att förklara smärtans uppkomst om ingen somatisk diagnos finns. LÄS MER