Sökning: "Patientdelaktighet"

Visar resultat 1 - 5 av 168 uppsatser innehållade ordet Patientdelaktighet.

 1. 1. Sjuksköterskans erfarenheter av att förbereda patienter inför utskrivning – en intervjustudie från den psykiatriska heldygnsvården

  Magister-uppsats,

  Författare :Isabel Dunér; Frances Renkel; [2021-03-03]
  Nyckelord :Psykiatrisk vård; omvårdnad; utskrivningsprocessen; delaktighet; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Background: Being discharged from psychiatric inpatient care is a critical phase for the patient. A well-prepared discharge reduces the risk of readmission and increases the probability of the patient complying to planned aftercare. The nurse has a responsibility to promote patient participation. LÄS MER

 2. 2. Patientdelaktighet inom hemodialysvård – En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Marie Lang; Anna Tang; [2021-02-26]
  Nyckelord :Patientdelaktighet; Personcentrerad omvårdnad; Kronisk njurinsufficiens; Hemodialys; Systematisk litteraturstudie;

  Sammanfattning : Backround: In Sweden just over 3200 people are treated with haemodialysis. The treatment is usually performed 3 times per week, 3-5 hours per session. Kidney-and dialysis care stands out from other treatments and chronic diseases in that way that it brings a great restraint and need for adaptation for the individual. LÄS MER

 3. 3. Kommunikation över kommunikationsbarriärer : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Erik Veszelei; Nicholas Mackenzie; [2021]
  Nyckelord :Communication; nurse-patient relations; communication barriers;

  Sammanfattning : Bakgrund: Utifrån ett sjuksköterskeperspektiv är kommunikation, och därigenom skapande av förståelse och mening, en grundläggande del av omvårdnadsarbetet. Att som sjuksköterska utveckla en positiv sjuksköterska-patientrelation är av fundamental vikt för säkerställandet av god omvårdnad. LÄS MER

 4. 4. ATT GE PERSONCENTRERAD VÅRD : UTIFRÅN SJUKSKÖTERSKORS PERSPEKTIV

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :TESFU GOITOM; YOHANA BERHANE HAILE; [2021]
  Nyckelord :Care; holistic view; nurse’s perspective; person-centred care; qualitative method.; Helhetssyn; kvalitativ metod; personcentrerad vård; sjuksköterskeperspektiv; vårdande.;

  Sammanfattning : Background: Person-centred care is a care model that favors the whole person to be seen, not only the disease. Caring person-centred means giving time and listening the patient about their health problems. This promotes the patients’ involvement in their care and that the care is based on the patients’ story. LÄS MER

 5. 5. Hur kvinnor med endometrios upplever bemötande inom vården : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Anneli Djärv; Tanja Stanic Fatmi; [2021]
  Nyckelord :Encounter; Endometriosis; Communication; Healthcare; Knowledge; Women s experiences; Bemötande; Endometrios; Hälso- och sjukvård; Kommunikation; Kunskap; Kvinnors upplevelser;

  Sammanfattning : Background: Endometriosis is a prolonged gynecological disease that causes a lot of pain during menstruation and affects many aspects of the person’s life. The disease occurs in approximately 10 percent of the fertile women worldwide, making it a public health problem. Despite that, it takes a long time to get the right diagnosis and treatment. LÄS MER