Sökning: "Patientens upplevelse"

Visar resultat 1 - 5 av 1743 uppsatser innehållade orden Patientens upplevelse.

 1. 1. Existentiell omvårdnad inom palliativ vård - Sjuksköterskan upplevelse av att möta patientens behov.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elin Rikkinen; Lisa Andersson; [2022-01-18]
  Nyckelord :Palliativ vård; vård i livets slut; sjuksköterskans perspektiv; existentiell omvårdnad; spirituell omvårdnad; kommunikation; sjuksköterskans upplevelse; förmåga; strategier;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård har grunden i en holistisk människosyn där alla livets dimensioner bör beaktas. Behovet av existentiell omvårdnad ökar när livets slut närmar sig för patienten och många gånger kan sjuksköterskor uppleva svårigheter i att bemöta detta. LÄS MER

 2. 2. Omvårdnadshandlingar och faktorer som stödjar egenvård hos patienter med

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Khadra Abdi Mohamed; Hamdi Arif; [2022-01-18]
  Nyckelord :Diabetes typ 2; egenvård; patienters upplevelser; sjuksköterskans omvårdnadshandlingar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes är en sjukdom som har ökat globalt senaste åren. Ungefär 5-7% av den svenska befolkningen har diabetes, varav 90% är diagnosernas med diabetes typ 2 som drabbar främst vuxna. Diabetes typ 2 är en livsstilsrelaterad sjukdom där egenvård är en väsentlig del i behandlingen av diabetes typ 2. LÄS MER

 3. 3. Upplevelsen av postoperativ smärta, smärtskattning och efterföljande smärtlindring

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emilia Mörse; [2022-01-13]
  Nyckelord :Patientens upplevelse; smärtlindring; smärtskattning; postoperativ smärta;

  Sammanfattning : Bakgrund, smärta är en subjektiv upplevelse vilket innebär att människor upplever smärta olika. Smärta påverkar inte enbart individen genom ett försämrat välmående och ökat lidande, utan även samhället genom högre kostnader och längre vårdtider. LÄS MER

 4. 4. Patientens upplevelser och erfarenheter vid bedside överrapportering

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Oskar Holmér; Julia Tengwall; [2022]
  Nyckelord :Personalized medicine; Patient participation; Experience; Health communication; Bedside handover; Personcentrerad vård; Patientdelaktighet; Upplevelse; Hälsokommunikation; Bedside överrapportering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Överrapportering mellan skiftbyten är en central roll för sjuksköterskan och en viktig del för vårdverksamheten. Dock är den traditionella överrapporteringen identifierad som ett möjligt område för felkommunikation och minskad patientdelaktighet. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans erfarenheter av att ge palliativ vård vid livets slutskede

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Alice Setterberg; Matilda Elofsson; [2022]
  Nyckelord :End of life; palliative care; nurse; experiences; Livets slutskede; palliativ vård; sjuksköterska; upplevelser;

  Sammanfattning : Background: Palliative care started for patients who had a cancer diagnosis in the 1950s. Palliative care aims to alleviate health-related suffering, whether it is physical, mental, social or spiritual. The nurse's role in palliative care is to be able to meet the patient's and relatives' needs at the end of life. LÄS MER