Sökning: "Patientens upplevelse"

Visar resultat 1 - 5 av 1963 uppsatser innehållade orden Patientens upplevelse.

 1. 1. SMÄRTHANTERING HOS BARN I DET POSTOPERATIVA SKEDET - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Nancy Bahno; Isabell Lööf; [2023-03-15]
  Nyckelord :Postoperativ smärta; Smärthantering; Sjuksköterska.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Obehandlad smärta hos barn kan leda till negativa konsekvenser. Smärta är en emotionell och sensorisk upplevelse som kan bidra till obehag, ångest, ilska och rädsla. För att kunna bestämma korrekt behandling krävs en bedömning av smärtan samt utvärdering av åtgärden med hjälp av smärtskattningsinstrument. LÄS MER

 2. 2. Omvårdnadens inverkan på placeboeffekten vid smärtlindring : en litteraturöversikt som undersöker hur sjuksköterskans omvårdnad kan dra nytta av placeboeffekten vid behandling av smärta

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Catharina Grande; Johanna Kjellström; [2023]
  Nyckelord :Nurse’s role; Nursing care; Placebo; Placebo effect; Pain relief; Omvårdnad; Placebo; Placeboeffekt; Smärtlindring; Sjuksköterskans roll;

  Sammanfattning : Bakgrund Studier visar på att placebointerventioner kan frambringa samma eftersträvansvärda effekter som verksamma behandlingar. Utöver detta har tillämpning av placeboeffektens bakomliggande mekanismer även visat sig förstärka effekten av redan erkända behandlingsmetoder. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans upplevelse av egenvården hos patienter med typ 2 diabetes : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Yasmin Iich; Saryuna Zhamsaranova; [2023]
  Nyckelord :Type 2 diabetes; Nurse; Self-management; Experience; Diabetes typ 2; Sjuksköterska; Egenvård; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den kroniska sjukdomen typ 2 diabetes är en sjukdom äldre och yngre insjuknar i och där allvarliga konsekvenser och höga kostnader för samhället medföljer. För att minska framtida komplikationer hjälper det att ta till sig egenvård och detta är möjligt med hjälp av en sjuksköterska. LÄS MER

 4. 4. Vuxna personers upplevelser av att leva med fotsår relaterade till diabetes typ 2 : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Urszula Purzycka; Omelanczuk Paulina; [2023]
  Nyckelord :Diabetes fotsår; diabetes mellitus typ 2; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 är en vanlig form av diabetes. Sjukdomen debuterar ofta efter 40 års ålder. Sjukdomen ger komplikationer i flera organ och organsystem. Vanliga senkomplikationer vid diabetes typ 2 är neuropati och diabetessår. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av att vänta på ennjurtransplantation : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Laila Zaghi; Claudia Lazarevic; [2023]
  Nyckelord :Experience; kidney transplant; patient; pre-transplant; waiting; Njurtransplantation; patient; pre-transplantation; upplevelse; väntan;

  Sammanfattning : Bakgrund: Njuren är det mest donerade organet i Sverige och så många som 445 stycken transplantationer av njurar utfördes 2021. Som sjuksköterska är det viktigt att öka förståelsen kring patientens upplevelse för att främja trygghet och ett gott välbefinnande. LÄS MER