Sökning: "Patientförening"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Patientförening.

 1. 1. En fallstudie om Endometriosföreningen och dess möjlighetatt påverka landstingspolitiker i Stockholms län

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofie Johnson; [2018]
  Nyckelord :Patientförening; Endometriosföreningen; Stockholms läns landsting; landstingspolitiker; lobbying;

  Sammanfattning : Endometrios är en kronisk sjukdom som drabbar personer med livmoder. Endometriosvården ansesav många vara bristfällig. Patienter blir runtslussade och har svårt att få en tidig diagnos.Endometriosföreningen är en ideell förening som förutom att stötta drabbade patienter verkar för attpåverka beslutsfattare. LÄS MER

 2. 2. Anhörigvårdares behov av utbildning och information : Vid vård av en familjemedlem med stroke

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Leyden Abrego Szabo; Marie Bengtsson; Anette Svensson; [2009]
  Nyckelord :Caregiver; stroke; carer role; knowledge; education and information; Anhörigvårdare; stroke; vårdarroll; kunskap; utbildning och information;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allt fler personer som haft stroke vårdas i hemmet med stöd från sin familj. Anhörigvårdare upplever att de ”kastas in” i rollen som vårdare och är dåligt förberedda och informerade om den nya situationen. LÄS MER