Sökning: "Patientperspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 893 uppsatser innehållade ordet Patientperspektiv.

 1. 1. Patienters upplevelse av vården efter suicidförsök : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anna Bunnfors; Mikaela Vennberg; [2022]
  Nyckelord :Patient perspective; Suicide; Suicide prevention; Treatment; Bemötande; Patientperspektiv; Suicid; Suicidprevention;

  Sammanfattning : Bakgrund Suicid är ett globalt folkhälsoproblem och trots att mycket arbete har lagts ner på att förebygga suicid tycks statistiken inte minska. Tidigare suicidförsök är en av de största riskfaktorerna för suicid och majoriteten av de som genomgått suicid har tidigare haft kontakt med vården bara månader innan. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av rehabilitering efter stroke : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Anders Hansted Thage; Lori Selmonaj; [2022]
  Nyckelord :Experience; Nursing; Patient-perspective; Rehabilitation; Stroke; Omvårdnad; Patientperspektiv; Rehabilitering; Stroke; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Årligen insjuknar 30 000 människor i stroke i Sverige, där 6100 personer avlider i sjukdomen. Stroke är en sjukdom där cirkulationsstörningar uppstår i nervvävnaden i hjärnan, vilket ger neurologiska bortfall som symtom. Detta uppstår av artärembolier, trombos och hjärnblödningar. LÄS MER

 3. 3. Patienters erfarenheter av assisterad munvård : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Alexandra Tidqvist; Eila Rose; [2022]
  Nyckelord :Munvård; omvårdnad; erfarenheter; inställningar; patientperspektiv;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Munhälsan påverkar den generella hälsan. Det finns flera riskfaktorer för nedsatt munhälsa exempelvis hög ålder och sjukdom. Att inte självständigt kunna utföra munvården och vara i behov av assistans är också en riskfaktor för nedsatt munhälsa. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelse av delaktighet inom slutenpsykiatrin i Sverige : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Oskar Eriksson; Evelina Jonsson; [2022]
  Nyckelord :Delaktighet; upplevelser; patientperspektiv; psykiatri; Sverige;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Den psykiatriska vården har genom åren utvecklats. Under dessa år har även patientlagen införts som stärker patienters rätt till delaktighet. Patienter kan inom den psykiatriska slutenvården vårdas på frivillig grund eller genom tvångslagstiftning. LÄS MER

 5. 5. Patienter med psykossjukdomars upplevelser i hälso- och sjukvården : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Louise Jansson; Moa Olander; [2022]
  Nyckelord :Psychosis; experience of treatment; nurse-patient relationship; Psykossjukdomar; upplevelse av bemötande; sjuksköterske-patient relation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det har länge rapporterats om brister i bemötande i hälso- och sjukvården, inte minst inom psykiatrin. Vårdpersonal möter patienter med psykisk ohälsa oavsett arbetsplats. LÄS MER