Sökning: "Patientrapporterade utfallsmått"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Patientrapporterade utfallsmått.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av att använda patientrapporterade utfallsmått inom palliativ vård : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Ebba Fager; Maria Modig; [2022]
  Nyckelord :Patientrapporterade utfallsmått; Sjuksköterska; Palliativ vård; Symtomskattning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård syftar till att främja livskvalitén för patienter och närstående som lever med en obotlig sjukdom. Den bygger på ett förhållningssätt där människan ses som en helhet vars existentiella, psykiska, fysiska och sociala behov bör tillgodoses. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av att använda patientrapporterade utfallsmått inom palliativ vård : En litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Ebba Fager; Maria Modig; [2022]
  Nyckelord :Patientrapporterade utfallsmått; Sjuksköterska; Palliativ vård; Symtomskattning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård syftar till att främja livskvalitén för patienter och närstående som lever med en obotlig sjukdom. Den bygger på ett förhållningssätt där människan ses som en helhet vars existentiella, psykiska, fysiska och sociala behov bör tillgodoses. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av symtomskattning med hjälp av patientrapporterade utfallsmått inom palliativ vård : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Christina Thuresson; Sanna Sandberg; [2022]
  Nyckelord :Symtomskattning; PROM; Palliativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård handlar om att främja livskvalitet och lindra lidande. Symtomlindring är en av de fyra hörnstenarna i palliativ vård. Genom att skatta patienternas symtom kan de upptäckas och lindras tidigare. Symtomskattning kan ske genom antingen proxy eller PROM skattning. LÄS MER

 4. 4. Patientrapporterade utfallsmått, styrkemätning och hopptest vid sex, nio och tolv månader efter rekonstruktion av främre korsbandet : en prospektiv registerstudie

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Helena Wallmark-Gabrielsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med denna studie var att undersöka om det föreligger skillnader postoperativt efterrekonstruktion av främre korsbandet medelst en förlängd rehabilitering. Detta undersökt vidolika intervall från noll till sex månader, noll till nio månader samt noll till tolv månader, medhjälp av de tre testmetoderna patientrapporterade utfallsmått, styrkemätning och hopptest. LÄS MER

 5. 5. Patientrapporterad aktivitetsnivå och knäfunktion hos patienter som opererats med en unilateral främre korsbandsrekonstruktion, primär jämfört med revision : En telefonbaserad enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för hälsa, medicin och vård

  Författare :Cornelia Vestberg; [2020]
  Nyckelord :främre korsbandsskada; revision; aktivitetsnivå; knäfunktion; nöjdhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Främre korsbandsskador drabbar framförallt yngre, aktiva personer. Hälften opererar sitt knä, benämns rekonstruktion, med syfte att återgå till sin idrott. Ungefär 60% återgår till tidigare aktivitetsnivå. LÄS MER