Sökning: "Patienttillfredsställelse"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade ordet Patienttillfredsställelse.

 1. 1. Sexuellt våldsutsatta kvinnors upplevelser och erfarenheter av mötet med hälso- och sjukvården : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Ellinor Falkovén; Elvira Söder; [2022]
  Nyckelord :Experience; Patient satisfaction; Professional-Patient relations; Sex offences; Patienttillfredsställelse; Sexuellt våld; Upplevelse; Vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund   Sexuellt våld är ett utbrett folkhälsoproblem som drabbar kvinnor över hela världen. Det sexuella våldet kan komma att påverka kvinnors fysiska och psykiska hälsa livet ut. LÄS MER

 2. 2. Patienters erfarenheter av smärtbehandling på en akutmottagning med fokus på patientens grundläggande vårdbehov : En deskriptiv litteraturstudie med induktiv ansats

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Nariman Abou-Soultan; Robert Sandström; [2022]
  Nyckelord :Smärtbehandling; Akutmottagning; Patienttillfredsställelse; Patienterfarenheter; Fundamentals of Care; Litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den mest förekommande orsaken till att patienter besöker akutmottagningen ärsmärta och i Sverige besöker cirka 1,6 miljoner människor akutmottagningar varje år. Underbehandling av smärta har varit och är fortfarande ett stort problem på akutmottagningenoch patienter är inte tillfredsställda med smärtbehandlingen de får. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar patientens tillfredsställelse i kontakten med specialistsjuksköterskan inom akutsjukvården : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Jenny Axelsson; Sandra Melin; [2022]
  Nyckelord :Emergency care; Nursing; Patient satisfaction; Person-centered care; Akutsjukvård; Omvårdnad; Patienttillfredsställelse; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Akutsjukvård bedrivs dygnet runt. Akutsjukvård bedrivs prehospitalt, hospitalt men även inom öppenvården och här vårdas tusentals patienter varje dag. Miljön inom akutsjukvården är hektisk och förändras snabbt. LÄS MER

 4. 4. Kommunikation över kommunikationsbarriärer : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Erik Veszelei; Nicholas Mackenzie; [2021]
  Nyckelord :Communication; nurse-patient relations; communication barriers;

  Sammanfattning : Bakgrund: Utifrån ett sjuksköterskeperspektiv är kommunikation, och därigenom skapande av förståelse och mening, en grundläggande del av omvårdnadsarbetet. Att som sjuksköterska utveckla en positiv sjuksköterska-patientrelation är av fundamental vikt för säkerställandet av god omvårdnad. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskeinitierad smärtlindring på akutmottagning : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Luciana Gardenalli Pettersson; My Schulstad; [2020]
  Nyckelord :Akutmottagning; Patientsäkerhet; Smärtbehandling; Smärtlindring; Specialistsjuksköterskor;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att smärta är det vanligaste symtomet hos patienter som söker sig till akutmottagningar. Trots detta är otillräcklig smärtlindring, oligoanalgesia, ett känt problem inom akutsjukvården. LÄS MER