Sökning: "Patientupplevelse"

Visar resultat 1 - 5 av 267 uppsatser innehållade ordet Patientupplevelse.

 1. 1. Patientens delaktighet i kirurgisk vård - En systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats,

  Författare :Linda Lempinen; Mimmi Neij; [2023-06-20]
  Nyckelord :Kirurgi; kirurgisk omvårdnad; kommunikation; patientdelaktighet; patientupplevelse; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Främjandet av patientdelaktighet inom den kirurgiska vården är av betydelse för att kunna ge den vård patienter enligt lag har rätt till. Patienten behöver därför få begriplig information för att kunna fatta lämpliga beslut för att bibehålla hälsa och förebygga ohälsa. LÄS MER

 2. 2. Patientupplevelser av m-hälsa som stöd vid egenvård vid diabetes mellitus typ 2 : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Emilia Hidefjäll; Emilia Peltoniemi; [2023]
  Nyckelord :M-health; Mobile applications; Self-care; Patient experiences; Diabetes Mellitus type 2; M-hälsa; Mobila applikationer; Egenvård; Patientupplevelse; Diabetes typ 2;

  Sammanfattning : Background Diabetes type 2 is a metabolic disease in which insulin production is either completely absent or too small in relation to the body's needs and/or the body's ability to assimilate the insulin is reduced. Untreated, the disease leads to harmfully high blood sugar levels and subsequent complications such as damage to vital organs and death. LÄS MER

 3. 3. Copingstrategier patienter med tidig reumatoid artrit använder för att hantera vardagen : En kvalitativ studie

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Stina Larsson; [2023]
  Nyckelord :reumatoid artrit; coping; kvalitativ innehållsanalys; anpassning; patientupplevelse; reumatiska sjukdomar;

  Sammanfattning : Bakgrund Reumatoid artrit (RA) är en kronisk, inflammatorisk sjukdom som innebär livslång behandling och egenansvar. Få kvalitativa studier har gjorts kring vilka strategier patienter använder i vardagen och hur dessa kan kopplas till processen av att anpassa sig till ett liv med en kronisk sjukdom. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av mindfulness-baserad kognitiv terapi vid depression inom primärvården : En allmän litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Fatima Ibrahim; Melak Kadhim; [2023]
  Nyckelord :Depression; mindfulness-baserad kognitiv terapi; patientupplevelse; primärvård;

  Sammanfattning : Bakgrund:  En av de vanligaste orsakerna till att patienter söker sjukvård är depression. Medicinisk behandling har varit en av de mest använda metoderna för att behandla depression. Det har blivit allt vanligare att undersöka alternativa metoder som ett komplement. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av omhändertagandet på akutmottagningen efter fysiskt trauma : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Angelica Dahlbom; Ellen Westberg; [2023]
  Nyckelord :Emergency department; patient experience; trauma; Akutmottagning; patientupplevelse; trauma  ;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING  Introduktion Ur ett nationellt perspektiv beräknas var tionde dödsfall bero på en olyckshändelse. Trauma medför inte enbart lidande för den drabbade utan även för närstående och sjuksköterskor. Omhändertagandet av de drabbade har därför stor betydelse. LÄS MER