Sökning: "Patientupplevelse"

Visar resultat 1 - 5 av 224 uppsatser innehållade ordet Patientupplevelse.

 1. 1. Upplevelser och erfarenheter av mötet med hälso- och sjukvården för personer med autismspektrumtillstånd : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Rosa dos Reis Miguel; Andreea Helga Macarie; [2022]
  Nyckelord :Autism spectrum disorder; Experiences; Healthcare; Patient perspective; Autismspektrumtillstånd; Erfarenheter; Patientupplevelse; Sjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund Autismspektrumtillstånd [AST] innefattar autism och andra autismliknande syndrom och är en utvecklingsstörning som påverkar kommunikationsförmågan, socio-emotionella förmågan, samt kännetecknas av repetitiva beteenden och specifika intressen. Prevalensen för AST ligger omkring en procent i världens befolkning med stigande trender, och associeras med flera olika komorbiditeter som kan förekomma. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelse av att vårdas för anorexia nervosa på en slutenvårdsavdelning : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Ellinor Israelsson; Sofia Zillén; [2022]
  Nyckelord :Anorexia nervosa; Inpatient; Patient experience; Patient perspective; Anorexia nervosa; Patientperspektiv; Patientupplevelse; Slutenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund Anorexia nervosa är en typ av ätstörning som kännetecknas av viktnedgång, fobi för viktuppgång, ett lågt BMI samt en omfattande ångestproblematik. Sjukdomen är ett växande samhällsproblem både i Sverige och i världen. Samtidigt saknas det forskning om sjukdomsförloppet och evidens om en effektiv behandling. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelse av smärta vid svårläkta sår : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anja Jansson; Linda Ringblom; [2022]
  Nyckelord :Pain; Patient Experience; Suffering; Wounds; Lidande; Patientupplevelse; Smärta; Sår;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund   Smärta är en vanlig upplevelse bland patienter med svårläkta sår. Smärta är en individuell och subjektiv upplevelse och består av ett antal olika komponenter som kan behandlas för att lindra upplevelsen av smärta. LÄS MER

 4. 4. Personer med långvarig smärtas upplevelser av icke farmakologisk behandling : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Miriam Baecklund; Anton Johansson; [2022]
  Nyckelord :Long term pain; Non-pharmacological treatment; Patient experience; Person centered care; Icke farmakologisk behandling; Långvarig smärta; Patientupplevelse; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta är det vanligaste symtomet för vilket personer söker vård. Långvarig smärta behandlas ofta farmakologiskt och i Europa använder hälften av alla med långvarig smärta farmakologisk behandling. Sjuksköterskan kommer oavsett arbetsområde att möta personer med långvarig smärta. LÄS MER

 5. 5. Obstetrisk omvårdnad inom intensivvård : En litteraturöversikt om patienters upplevelse av att vårdas inom intensivvård i samband med graviditet och förlossning

  Magister-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Nicola Klink; [2022]
  Nyckelord :Critical Care; Nursing; Patients’ experience; Pregnancy; Graviditet; Intensivvård; Omvårdnad; Patientupplevelse;

  Sammanfattning : Background. Specialist nurses in intensive care may feel insecure when caring for obstetric patients, partly because they lack experience for the patient group, and partly because they lack knowledge about physiological changes during pregnancy. LÄS MER