Sökning: "Patientupplevelse"

Visar resultat 1 - 5 av 144 uppsatser innehållade ordet Patientupplevelse.

 1. 1. Faktorer inom personcentrerad vård som är av betydelse för patienter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Elina Lundell; Ellen Wiiand; [2020]
  Nyckelord :Patientupplevelse; personcentrerad vård; sjuksköterska; sjukhus; patientdelaktighet;

  Sammanfattning : Background: Person-centered care is about putting the patient in focus, and a central part is the patients own participation. To have a good implementation of person-centered care good leadership and cooperation between professionals is a must, and an understanding of the impact a person-centered approach can have. LÄS MER

 2. 2. Påverkan på livskvalitén hos kvinnor med vestibulodyni

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Camilla Edin; [2020]
  Nyckelord :Patient experience; provoked vestibulodynia; quality of life; vestibulodynia.; Livskvalitet; patientupplevelse; provocerad vestibulodyni; vestibulodyni.;

  Sammanfattning : Background: Vestibulodynia involves a prolonged state of pain characterized by intense pain around the vulva area. This pain may occur during sexual intercourse but can also be triggered by non-sexual activities. The condition was previously called vestibulitis. LÄS MER

 3. 3. Upplevelse av livskvalitet hos personer med långvarig artrosrelaterad smärta : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Linda Lindström; Victoria Hultberg; [2020]
  Nyckelord :Long-term pain; pain; osteoarthritis; quality of life; patient experience; Långvarig smärta; smärta; artros; livskvalitet; patientupplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Artros är en av de 10 mest vanliga sjukdomarna i världen och 25% av alla med artrosrelaterad rörelseinskränkning kan inte utföra dagliga aktiviteter i sitt liv. Sjukdomen leder till långvarig smärta och rörelseinskränkning som kan resultera i sjukskrivning och sjukpensionering. LÄS MER

 4. 4. I väntan på organtransplantation : En tillvaro i skärselden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Linda Adelbrant; Emma Svensson; [2020]
  Nyckelord :Hope; organ transplant; patient experience; uncertainty; waiting list; Hopp; organtransplantation; patientupplevelse; osäkerhet; väntelista;

  Sammanfattning : Since the first successful organ transplant in 1954 performed by the surgeon Joseph Murray this procedure has become the most effective treatment of organ failure. Although the majority has a positive attitude towards organ transplantation, the supply does not meet demand. LÄS MER

 5. 5. Upplevelsen av att leva med cancer kopplat till livsmening och andlighet : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Julia Hedenqvist; Teresia Stolt; [2020]
  Nyckelord :Andlighet; Cancer; Coping; Mening; Patientupplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund Cancer är en av Sveriges vanligaste folksjukdomar och omfattar runt 200 olika tumörsjukdomar. Den eller de tumörer som bildas vid cancer kan vara godartade eller elakartade och skapa varierande fysiska och psykiska utmaningar beroende på typ av cancerform, sjukdomsstadier och person. LÄS MER