Sökning: "Patografi"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet Patografi.

 1. 1. Att leva med hiv : En kvalitativ studie baserad på patografier

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Alexandra Stojkovska; Sanna Westerberg; [2020]
  Nyckelord :hiv; patografi; personcentrerad vård; stigmatisering; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hiv, humant immunbristvirus, är en kronisk infektionssjukdom som överförs via kroppsvätskor. Det förekommer fortfarande mycket stigma kring sjukdomen, vilket medför att de personer som lever med hiv ofta blir stigmatiserade både från allmänheten och sjukvården. LÄS MER

 2. 2. Att vara ung kvinna med Anorexia Nervosa och möta sjukvårdspersonal : En litteraturstudie baserad på patografier

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Josefine Nilsson; Sara Ringberg; [2020]
  Nyckelord :Anorexia Nervosa; möten; patografi; sjukvårdspersonal; upplevelser; yngre kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anorexia Nervosa (AN) kännetecknas av att medvetet minska i vikt och samtidigt bibehålla en känsla av att vara överviktig. Sjukdomen tyder på en viktnedgång som understiger 15 procent av den normala kroppsvikten. De yngre kvinnorna med AN kan mötas i öppenvården men även i slutenvården beroende på sjukdomens utsträckning. LÄS MER

 3. 3. Personers upplevelser av åtgärder som är betydelsefulla vid återhämtning från utmattningssyndrom : En analys av patografier

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Besjana Krasniqi; Moa Svensson; [2020]
  Nyckelord :patografi; upplevelse; utmattningssyndrom; återhämtning; åtgärder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Utmattningssyndrom är en diagnos där insjuknandet ofta sker plötsligt och sjukdomsförloppet är långt. Det orsakas av långvarig stresspåverkan och ger både fysiska och psykiska symtom, men när personen med utmattningssyndrom söker vård känner de sig ofta inte hörda. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelse av att leva med paniksyndrom : - En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Fredrika Johansson; Sofia Wallin; [2019]
  Nyckelord :kvalitativ innehållsanalys; kvinnor; panikattack; paniksyndrom; patografi; psykisk ohälsa; upplevelse.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Paniksyndrom är en vanlig sjukdom, framförallt hos kvinnor. Att leva med paniksyndrom innebär en ständig rädsla för nästa panikattack, samt ofta en sämre ekonomi relaterat till sjukskrivning. Paniksyndrom blir som en funktionsnedsättning i vardagen och försämrar livskvaliteten. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser efter att ha blivit diagnositiserad med hiv : En littraturstudie baserad på patografier

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Matilda Johnsson; Stina Lidbacken; [2019]
  Nyckelord :Diagnos; Hiv; Patografi; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund:  Humant immunbristvirus (hiv) är en sjukdom som aldrig läker men med bromsmedicinerna kan livet för de drabbade fortsätta som innan. Sjukdomen har funnits i ca 30 år och fortfarande finns mycket skam och oro kring diagnosen. LÄS MER