Sökning: "Patric Eghammer"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Patric Eghammer.

 1. 1. Läraren skapas : – en romans premisser och hur dessa använts för att skapa en textuell helhet

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Patric Eghammer; [2015]
  Nyckelord :Skola; kreativt skrivande; skrivprocess; fokalisering; kommunalisering; pedagogism; Leif Alsheimer; Per Kornhall; Hans Albin Larsson; Inger Enkvist; Eckhart Tolle; Ann Heberlein; David Eberhard; Kjell Espmark; satir; sexskildring; ansvar; förlåtande; Karlskrona;

  Sammanfattning : This essay concerns on how my novel The Teacher was influenced by the Masters course I completed in Creative Writing at Linnaeus University (2012 – 2014). Basically, The Teacher is about a love affair between a teacher and a student. With an intertextual, comparative and structurally inspired method I examine the process of writing my text. LÄS MER

 2. 2. Skílur þú? : Om svenskars och danskars förståelse av isländska

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk och litteratur, SOL

  Författare :Patric Eghammer; [2011]
  Nyckelord :språkförståelse; isländska; nordiska språk; grannspråk; språkhistoria;

  Sammanfattning : Denna uppsats visar att både svenska och danska lärarstudenter utan erfarenhet av isländska har så pass mycket förkunskaper med sig från sitt eget modersmål, att de kan förstå det väsentliga av innehållet i enklare isländska texter som simultant presenteras i skrift och ljud. Texterna som användes vid denna grannspråksundersökning var dels ett avsnitt ur barnboken Hodja og töfrateppið och dels en artikel ur den isländska morgontidningen Morgunblaðið. LÄS MER

 3. 3. En novellsamling blir till

  Magister-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för humaniora

  Författare :Patric Eghammer; [2009]
  Nyckelord :kreativt skrivande; novellsamling; litteraturvetenskap; skönlitteratur;

  Sammanfattning : This essay discusses my proposed collection of short stories. The aim has been to examine the texts in terms of form and thematics, and position of the texts in a social context. First I present the collection, and then look at the texts from stylistic angle. I have chosen to use the concept of descriptive style. LÄS MER