Sökning: "Patric Waldestål"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Patric Waldestål.

  1. 1. Heja Sverige! : En kritisk diskursanalys av hur svenska medier konstruerar nationell identitet i sin rapportering kring det svenska fotbollslandslaget.

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV; Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV

    Författare :Jakob Skarphagen; Patric Waldestål; [2011]
    Nyckelord :Nationell identitet; fotboll; medier; kritisk diskursanalys;

    Sammanfattning : Studien undersöker hur tre svenska tidningsmedier konstruerade nationell identitet i sin rapportering i samband med det svenska fotbollslandslagets matcher mot Danmark och Portugal i kvalet till världsmästerskapen 2010. Tidningsartiklarna har analyserats med hjälp av kritisk diskursanalys, närmare bestämt Faircloughs tredimensionella analysmodell. LÄS MER