Sökning: "Patricia Dunphy"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Patricia Dunphy.

  1. 1. Den nya generationen: Dystopisk reproduktion : En tematisk genusanalys av Karin Boyes Kallocain, Aldous Huxleys Du sköna nya värld och George Orwells 1984

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

    Författare :Patricia Dunphy; [2010]
    Nyckelord :Dystopia; George Orwell; Nineteen Eighty-four; Karin Boye; Kallocain; Aldous Huxley; Brave new world; Reproduction; Gender; Gender roles; Nature; Technology; Totalitarian; Power; Dystopi; George Orwell; 1984; Karin Boye; Kallocain; Aldous Huxley; Du sköna nya värld; Reproduktion; Genus; Könsroller; Natur; Teknologi; Totalitär; Makt;

    Sammanfattning : The three dystopian novels Brave New World by Aldous Huxley, Kallocain by Karin Boye and Nineteen Eighty-Four by George Orwell have been highly discussed amongst literary critics and scholars. Although these works are well-known, some themes have had very little or no recognition. LÄS MER