Sökning: "Patricia Gardeli Rönnholm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Patricia Gardeli Rönnholm.

  1. 1. News in teaching - student and teacher perspective

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Patricia Gardeli Rönnholm; Mariam Ramadan; [2013]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : I vårt examensarbete undersöker vi hur en lärare arbetar med nyheter i undervisningen och hur elevernas uppfattning är kring detta. Vår undersökning bygger på intervju med läraren samt enkätutdelning till 23 elever från en klass i årskurs 5. Vi använder oss av b. LÄS MER