Sökning: "Patricia Lundberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Patricia Lundberg.

 1. 1. CSR-Marketing : En studie om kunders köpbeslut och påverkan av hotellbranschens marknadsföringsarbete

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Sandra Engelbrand; Patricia Lundberg; [2018]
  Nyckelord :CSR; Marketing; Hotel; Customer; Buying Process; Buying Behaviour;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Med samtalet som grund En undersökning om hur man skapar sociala klassrumsmiljöer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Patricia Linse; Hanna Lundberg; [2016]
  Nyckelord :interaktion; klassrumsmiljö; lärandemiljö; samtal; social miljö; sociokulturell;

  Sammanfattning : I vårt examensarbete har vi intervjuat och observerat två lärare på två skolor, en på vardera skola, då syftet är att undersöka hur samtalet används i sociala samspel i två klassrum, såväl mellan lärare och elev som mellan elev och elev. Våra frågeställningar är Hur ser de två lärarna på det sociala samspelet i klassrummet och vilka tankar har de om samtalets roll och plats? och Vilka olika former av samtal framträder i den sociala klassrumsmiljön? För att kortfattat beskriva vårt problemområde kan vi säga av egna erfarenheter att en del klasser har brist på samtal och här existerar mycket enskilt arbete. LÄS MER

 3. 3. Unreliable narration inBret Easton Ellis's American Psycho and Jeff Lindsay's Darkly Dreaming Dexter

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Robin Lundberg; [2015]
  Nyckelord :unreliable narration; Patrick Bateman; Dexter Morgan;

  Sammanfattning : This essay focuses on the character Patrick Bateman in American Psycho by Bret Easton Ellis and his unreliability as a narrator and compares it to the unreliable narration of the character Dexter Morgan in Darkly Dreaming Dexter by Jeff Lindsay. These characters' respective unreliability is analyzed from the perspective of six types of unreliability suggested by James Phelan and Mary Patricia Martin: misreporting, misreading, misregarding, underreporting, underreading and underregarding. LÄS MER