Sökning: "Patricia Villaseñor de Lindholm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Patricia Villaseñor de Lindholm.

  1. 1. Hjärnplasticitet och inlärning av spanska på gymnasiet : Hur kan man använda neurovetenskap i pedagogiken för moderna språk?

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM); Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

    Författare :Patricia Villaseñor de Lindholm; [2022]
    Nyckelord :moderna språk; spanska; neurovetenskap; hjärnforskning; hjärnplasticitet; beteendedesign;

    Sammanfattning : Spanska är idag det mest lästa av de valbara språken i den svenska skolan, men liksom de andra moderna språken lider spanskaämnet av problem med avhopp och motivation. Eleverna uppfattar språken som svåra, och inte så användbara. LÄS MER