Sökning: "Patrick Modiano"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Patrick Modiano.

 1. 1. Genre : hybride ? Le mélange des genres dans Dora Bruder de Patrick Modiano et La petite danseuse de quatorze ans de Camille Laurens

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Philippa Nanfeldt; [2021-02-22]
  Nyckelord :Patrick Modiano; Camille Laurens; Dora Bruder; La petite danseuse de quatorze ans; genre hybride; autobiographie; biographie; roman;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en komparativ studie av Dora Bruder av Patrick Modiano (1997) och La petite danseuse de quatorze ans av Camille Laurens (2017). De båda verken uppvisar drag av självbiografi, biografi och roman och kan kallas hybrider. LÄS MER

 2. 2. La temporalité dans Encre sympathique et Souvenirs dormants de Patrick Modiano

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Romanska och klassiska institutionen

  Författare :Jan Hultkrantz; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Minnets inre landskap : en analys av förhållandet mellan plats, upplevelse och minne i romanen De dunkla butikernas gata (1978) av Patrick Modiano

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :David Isberg; [2021]
  Nyckelord :landskap; minne; upplevelse; sinnesintryck; Patrick Modiano; fenomenologi; berättelse; mening; landskapsarkitektur;

  Sammanfattning : Målet för detta arbete är att undersöka vilken roll minnet spelar i upplevelsen av landskap. Detta görs utifrån ett ⇢loso⇢skt perspektiv där de personliga och individuella upplevelserna, och därmed de personliga minnena och referenserna ly s fram som avgörande för möjligheten att kunna relatera och skapa en anknyt-ning till de landskap som människor vistas i vardagligen. LÄS MER

 4. 4. Secrets de famille : Une étude des recherches de l’identité dans L’Oiseau des originesde Max Gallo et dans Le Testament français d’Andreï Makine

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Franska

  Författare :Isabell Hedström; [2020]
  Nyckelord :Max Gallo; Andreï Makine; Patrick Modiano; Le testament français; L’oiseau des origines; adopted children; origins; family secrets; Max Gallo; Andreï Makine; Patrick Modiano; Le testament français; L’oiseau des origines; enfants adoptés; origines; secrets de famille;

  Sammanfattning : L’objectif de ce mémoire est la tentative d’une lecture psychanalytique de certains passages de deux livres L’Oiseau des origines (Gallo, 1974) et Le Testament français (Makine, 1995) afin de trouver le sens et les enjeux cachés dans les textes. Les livres racontent la quête d’identité des deux personnages principaux respectifs : les jeunes hommes Thomas et Aliocha. LÄS MER

 5. 5. För att du inte ska gå vilse. Om översättningen av tempus och aspekt i en roman av Patrick Modiano

  Master-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Linn Apelmo; [2019]
  Nyckelord :aspekt; tempus; aktionsart; imparfait; passé simple; Patrick Modiano; översättning; jämförande grammatik; franska; svenska; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks översättningen av de franska dåtidstempusen passé simple och imparfait till svenska med fokus på aspekt och stil. Uppsatsen är en fallstudie av romanen Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier av Patrick Modiano och den svenska översättningen För att du inte ska gå vilse i kvarteret gjord av Anna Säflund-Orstadius. LÄS MER