Sökning: "Patrik Östberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Patrik Östberg.

 1. 1. Bungebråket : Analys av intresseavvägningar i tvisten om kalkbrytning på Bunge Ducker 1:64

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Patrik Östberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Konflikten kring kalkbrytning på Bunge Ducker 1:64 har pågått i över 10 år och är ännu inte avgjord när detta examensarbete skrivs. Det geografiska område som berörs går även under benämningen Ojnare eller Ojnareskogen. Två riksintressen står emot varandra; värnandet om naturen och de värden som finns i den brytbara kalken. LÄS MER

 2. 2. Functional Ingredients in Confectionary – What does the Swedish Consumer Say?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Patrik Löfving; [2005]
  Nyckelord :Fokus grupp; Functional Food; Godis; Innovationer; Segmentering; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : This study has in line with its explorative purpose found a number of areas that would be interesting for further research. The innovation of functional confectionary caused problems for the consumer regarding the mix of health (functional food) and taste (confectionary). LÄS MER

 3. 3. Dynamisk provning av värmeväxlarsystem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

  Författare :Magnus Ericsson; Patrik Östberg; [1993]
  Nyckelord :Computer simulation; dynamical simulation; modeling; object oriented modeling; model validation; heating and ventilation; heat exchanger; control valve; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The report discusses mathematical modeling of thermal components, such as heat exchangers and control valves. A flexible model library for simulation has been developed. The object-oriented and equation-based modeling language Omola is used to describe the components in mathematical terms. LÄS MER