Sökning: "Patrik Östberg"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Patrik Östberg.

 1. 1. Utmaningar i en föränderlig värld - En studie om organisationsförändringar inom Svenska Röda Korset

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Anette Wallin Østberg; Patrik Persson; [2020]
  Nyckelord :Svenska Röda Korset; Senmodernitet; Tredje sektorn; Förändringsprocess; Tjänstemän; Frivilliga ; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Det senmoderna samhället karakteriseras av en riktning mot ett alltmer individualiserat samhälle. Detta påverkar såväl organisationer som individer. Extra utsatta i denna samhällsutveckling är organisationerna som verkar inom tredje sektorn då de bygger på ett kollektivistiskt förhållningssätt och en solidarisk ideologi. LÄS MER

 2. 2. Formell catwalk eller 2000-talets spektakel? : En studie om förändringen av Chanels modevisningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för modevetenskap

  Författare :Sofia Canevaro; [2019]
  Nyckelord :Chanel; fashion show; spectacle; value; identity; theatre; market; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This bachelor thesis analyzes how the fashion house Chanel has been through a transformation in the concept of fashion shows, by analyzing six different video recordings of shows between 1994 and 2018. Caroline Evans describes today’s fashion shows as spectacles that no longer have the purpose of marketing for increased sales but rather a need to entertain the audience by theatrical performances. LÄS MER

 3. 3. Bungebråket : Analys av intresseavvägningar i tvisten om kalkbrytning på Bunge Ducker 1:64

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Patrik Östberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Konflikten kring kalkbrytning på Bunge Ducker 1:64 har pågått i över 10 år och är ännu inte avgjord när detta examensarbete skrivs. Det geografiska område som berörs går även under benämningen Ojnare eller Ojnareskogen. Två riksintressen står emot varandra; värnandet om naturen och de värden som finns i den brytbara kalken. LÄS MER

 4. 4. Functional Ingredients in Confectionary – What does the Swedish Consumer Say?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Patrik Löfving; [2005]
  Nyckelord :Fokus grupp; Functional Food; Godis; Innovationer; Segmentering; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : This study has in line with its explorative purpose found a number of areas that would be interesting for further research. The innovation of functional confectionary caused problems for the consumer regarding the mix of health (functional food) and taste (confectionary). LÄS MER

 5. 5. Dynamisk provning av värmeväxlarsystem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

  Författare :Magnus Ericsson; Patrik Östberg; [1993]
  Nyckelord :Computer simulation; dynamical simulation; modeling; object oriented modeling; model validation; heating and ventilation; heat exchanger; control valve; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The report discusses mathematical modeling of thermal components, such as heat exchangers and control valves. A flexible model library for simulation has been developed. The object-oriented and equation-based modeling language Omola is used to describe the components in mathematical terms. LÄS MER