Sökning: "Patrik Ahlberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Patrik Ahlberg.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelse av medicinering med centralstimulantia till vuxna personer med ADHD

  Magister-uppsats,

  Författare :Patrik Ahlberg; Urban Martinsson; [2020-01-15]
  Nyckelord :ADHD; vuxna; centralstimulantia; sjuksköterskor; adults; stimulants; nurses;

  Sammanfattning : AbstractBackground: The prescription of stimulants to adults with ADHD has increased significantly in recent years in Sweden. The nurse plays an important role in nursing and monitoring pharmaceuticals to this category of patients. LÄS MER

 2. 2. KL-träbyggnad utan heltäckande väderskydd - Ett mer fuktsäkert förfarande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Oskar Ahlberg; Patrik Hultgren; [2019]
  Nyckelord :Moisture; Mold; CLT; Weather protection; Design; ByggaF; Fukt; Mögel; KL-trä; Väderskydd; Projektering; ByggaF;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att framställa en mall för hur man projekterar KL-träbyggnader fuktsäkrare samt ta fram rekommendationer för ett mer fuktsäkert arbetssätt. KL-trä är ett nytt byggnadsmaterial där behov av standardisering finns för att uppfylla de krav och rekommendationer som finns. LÄS MER

 3. 3. Transsexualitet : Transsexuella patienter i vården

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Patrik Ahlberg; Maria Grimåsen; [2012]
  Nyckelord :Discrimination; Meeting; Straight Normality; Transsexualism; Transgender.; Diskriminering; Heteronormativitet; Möte; Transsexualism; Transgender.;

  Sammanfattning : Minoriteter i samhället riskerar att bli exkluderade och diskriminerade på olika sätt. Transsexuella är en grupp som är utsatta för dessa risker inte bara i samhället utan också i vården. Syftet med litteraturstudien var att belysa faktorer som påverkar mötet mellan sjukvårdspersonal och transsexuella i vården. LÄS MER