Sökning: "Patrik Andersen"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Patrik Andersen.

 1. 1. Att lära sig rätt kunskap och rätt värderingar : Om läroplanskoder i grundskolan 1962-2011

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Klas Fredrik Andersen Wigren; Patrik Wahlund; [2020]
  Nyckelord :Läroplansteori; läroplanskod; utbildningshistoria;

  Sammanfattning : Forskningsöversikten är till huvudsak ett litteraturstudium som spänner över perioden 1962-2011 och syftar till att frilägga den värdegrund på vilka läroplanerna vilar. Studiet innefattar en genomgång av de huvudsakliga källorna som berör ämnet läroplan och läroplanskod i form av artiklar och avhandlingar. LÄS MER

 2. 2. Vägledning som hela skolans ansvar ur ett lärarperspektiv: En studie om samhällskunskapslärares syn på den breda vägledningen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Nicklas Sandberg; Patrik Andersen; [2018]
  Nyckelord :Bred vägledning; Delaktighet; Hela skolans ansvar; Samhällskunskapslärare; Studie- och yrkesvägledning;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar hur samhällskunskapslärare i sex svenska grundskolor bedriver sin undervisning med koppling till vägledning. Studiens syfte var att studera hur lärarna jobbar med vägledning som hela skolans ansvar. Samtliga av de aktuella skolorna har i sina riktlinjer tydliga mål med att vägledning skall inkludera all personal. LÄS MER

 3. 3. Deloitte & Touche - en lönsamhetsbedömning av samgåendet med Andersen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Patrik Parnfors; Andreas Nilsson; Tobias Bengtsson; [2003]
  Nyckelord :Integration; strategi; finansiering; inkråmsförvärv; synergieffekter; samgående; uppköp; Mergers Acquisitions; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Vårt syfte är att utreda huruvida de två revisionsbyråerna Andersen och Deloitte & Touche i Sverige har större möjligheter att skapa lönsamhet som ett företag efter samgåendet. För att utreda detta inriktar vi oss på tre nyckelfaktorer integration, strategi och finansiering. LÄS MER