Sökning: "Patrik Bärneman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Patrik Bärneman.

 1. 1. Tillit till externa projektledare ur projektdeltagares perspektiv

  Magister-uppsats,

  Författare :Patrik Sundgren; Sara Bärneman; [2014]
  Nyckelord :Projektledning; Externa projektledare; Tillit; Tillitsrelationer;

  Sammanfattning : The motivation to conduct the study was that external project managers have become more common the last decades. At the same time trust is considered to be a key factor for efficiency and good results for the organisation. LÄS MER

 2. 2. Groupthink – Rätt, men på fel sätt? : Vikten av ett fungerande mätinstrument för att upptäcka och förhindra gruppdynamiska problem och dåligt beslutsfattande

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Patrik Sundgren; Sara Bärneman; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER