Sökning: "Patrik Barrsäter"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Patrik Barrsäter.

 1. 1. En berättande skolas möjligheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Patrik Barrsäter; Alice Roxendal; [2021]
  Nyckelord :Berättande; kritiskt tänkande; literacy; skola; storytelling; vokabulär; yngre elever.;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt har som syfte att belysa vilka effekter berättande arbetsmetoder kanha på elever i grundskolan. Utifrån frågeställningen “Vad säger forskning om hur berättande arbetsmetoder i skolan kan verka språkligt, kunskapsmässigt och socialt utvecklande för yngreelever?” har vi letat efter forskningsresultat i vetenskapliga tidskrifter och andra källor genom systematiska sökningar. LÄS MER

 2. 2. Forodhani Park in Stone Town : the effect and value of its rehabilitation

  Master-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Patrik Barrsäter; [2013]
  Nyckelord :urban; park; Forodhani; Stone Town; Zanzibar; Tanzania; Jubilee gardens; STCDA; economics; renovation; rehabilitation; impacts; sustainable urban development; maintenance; financing; conservation; Aga Khan; public space; square; market; public goods; tourism; UNESCO; world heritage; place; power;

  Sammanfattning : The Forodhani Park in Stone Town, Zanzibar had been neglected for many decades before it was renovated in 2008-­‐ 2009 in a project funded by Aga Khan Trust for Culture. The Forodhani Park’s setting in a UNESCO World Heritage Site made the renovation a particular case, especially while still being the host for a lively and popular meeting place for local people and tourists. LÄS MER

 3. 3. Distribution av digitaliserad information : en studie av musikmarknaden

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Patrik Barrsäter; [2004]
  Nyckelord :Business and economics; Content; Information; Distribution; Digital; Ekonomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Från att ha förmedlats via grottmålningar, papperstidningar, böcker och skivor har distributionen av contentprodukter blivit smidigare i och med att internet har fått genomslagskraft. Denna typ av distribution är mycket snabbare och dessutom i många fall billigare än de tidigare typerna. LÄS MER