Sökning: "Patrik Bergen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Patrik Bergen.

 1. 1. Ambulanspersonals erfarenheter av hot och våld

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Patrik Alsbäck; Thomas Bergén; [2013]
  Nyckelord :violence; paramedic; ambulance; prehospital; violent; emergency medical service;

  Sammanfattning : Hot och våld inom ambulanssjukvård är ett arbetsmiljöproblem såväl nationellt som internationellt. Ambulanssjukvården är den första länken i vårdkedjan och ställs inför många olika utmaningar varav hot och våld kanske är den största av dem alla då personalen som är där för att hjälpa istället är den som behöver hjälp. LÄS MER

 2. 2. Växtkraft : ett gestaltningsförslag för Järåskolans utemiljö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Evelina Skogelid; [2013]
  Nyckelord :skola; skolgård; brukarmedverkan; gåtur; landsbygdsutveckling;

  Sammanfattning : Mitt examensarbete är en del i förslaget “Alternativ Järåskolan - Vi ska ha Sveriges bästa skola“ och bottnar i den konflikt som blossade upp i min hemkommun Ragunda under våren 2012. Kommunen ville spara pengar genom att centralisera tjänster så som vård och skola, något som skulle leda till att Järåskolan i Bispgården skulle läggas ned och flyttas till grannbyn Hammarstrand två mil bort. LÄS MER